"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-10 Uppdaterad: 2023-06-15, 08:04

Öppning för läkemedel mot Rift Valley-feber

NYHET Det finns hopp om att kunna utveckla läkemedel mot sjukdomen Rift Valley-feber. Detta efter att en ny kemisk förening har upptäckts som hämmar det potentiellt dödliga viruset men utan att man har kunnat se skadliga effekter på kroppens celler. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Behovet av att utveckla nya medel mot Rift Valley-feber är akut eftersom det idag saknas såväl bot som vaccin för människor, säger Koushikul Islam, doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet.

Rift Valley-feber är en virussjukdom som för närvarande finns i Afrika och på den arabiska halvön vilken orsakar svåra konsekvenser för människor och djur i drabbade länder. Sjukdomen kan leda till allt från influensaliknande symtom till blödarfeber och död. RVF-viruset sprids via mygg eller annan kontakt med smittade djur.

I sin avhandling har Koushikul Islam utvecklat en metod för att identifiera kemiska ämnen som hämmar Rift Valley-feberinfektionen utan att ge negativa effekter på värdceller i kroppen. Eftersom Rift Valley-feberviruset är starkt smittsamt behövs hög säkerhet vid laboratorietest och man behöver därför andra sätt att göra en första sortering av vilka ämnen som är värda att analysera vidare.

Med den nyutvecklade metoden har man i studier sedan studerat hela 28 437 kemiska föreningar som skulle kunna fungera mot Rift Valley-feberviruset i celler.

Vid genomgången hittades flera kemiska föreningar som var intressanta att studera närmare i laboratoriet. Man gick vidare med en förening med goda virushämmande egenskaper, kallad förening 1, där man sedan gick in och modifierade strukturen för att optimera effekten i förhållande till skadlighet, så att den blev en ny förening, kallad 13a. Denna förening, 13a, är inte toxisk för värdcellerna i kroppen ens vid höga koncentrationer, men har samma goda antivirala effekt som den ursprungliga förening 1.

– Vi fortsätter att forska på den här kemiska föreningen som ser lovande ut, för att mer exakt förstå hur den verkar. På sikt kan det leda fram till läkemedel mot Rift Valley-feberviruset, säger Koushikul Islam.

Koushikul Islam har grundutbildning från University of Development Alternative i Dhaka, Bangladesh.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Koushikul Islam
Telefon: 072-911 02 47
E-post: koushikul.islam@umu.se

Om disputationen

Koushikul Islam, Institutionen för klinisk mikrobiologi/virologi, försvarar torsdag 11 oktober sin avhandling med titeln: Identifiering och utvärdering av antivirala substanser mot Rift Valley fever virus. (Engelsk titel: Identification and evaluation of antiviral compounds targeting Rift Valley fever virus) Opponent: Johan Neyts, professor, University i Leuven, Belgien. Huvudhandledare: Clas Ahlm. Tid: Kl. 09.00 – 12.00. Plats: Norrlands universitetssjukhus, Hörsal 933 Unod B9, Umeå.