"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-04

Ordbok från 1780 återuppstår

NYHET Vaartoe/Cesam, Umeå universitet, medverkar vid boksläppet av en en moderniserad nyutgåva av Lexicon Laponicum från 1780.

”Med egna ord” är temat för samiska veckan i år. Tisdagen 8 mars medverkar Vaartoe/Cesam vid boksläppet av en samling sådana ord, en moderniserad nyutgåva av Lexicon Laponicum från 1780. 

Det 235 år gamla originalet, skrivet av kyrkoherdarna Erik Lindahl i Lycksele och Johan Öhrling i Jokkmokk, är en unik spegling av det språk som en gång talades av den ursprungliga Lappmarksbefolkningen.

Men även idag kan lexikonet ha betydelse för den som vill lära sig mer om både samiska ord och dialektala uttryck som levt vidare i våra norrländska dialekter. Professor emeritus Olavi Korhonen, som hjälpt till att korrekturläsa lexikonet, välkomnar därför den moderna upplagan:

Lexicon lapponicum är ett mäktigt tidsdokument över det intensiva arbetet att på 1700-talet skapa det första samiska skriftspråket, som initierades av Per Fjellström i Lycksele, fördes vidare av flera av hans medarbetar och fick en kodifiering i detta lexikon. Det är på tiden att boken nu kan läsas i modern form.  

Lexikonet väger två kilo. Under boksläppet kommer författaren Gudrun Norstedt beskriva hur hon gjort för att modernisera denna digra ordmassa, ett arbete som möjliggjorts genom bidrag från Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång.

Tisdagen 8 mars, kl. 14.00-15.00, Västerbottens Museum, Bio Abelli

Redaktör: Per Melander