Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 13 okt, 2016

Ordförandeklubba till Umeå universitet

NYHET Mats Falck, projektsamordnare vid enheten för externa relationer, Umeå universitet, har tagit över ordförandeklubban i branschföreningen SVEAT (Svensk Additiv tillverkning). Han anser att additiv tillverkning som bland annat innefattar 3D-printing är en teknik som redan bidrar till nästa industriella revolution.

– Vi har haft en bra tillströmning av medlemmar i föreningen, men ett av målen för mitt arbete är att vidga medlemskretsen ytterligare. Branschföreningens uppgift är att informera om och öka intresset för additiv tillverkning och 3D-utskrifter inom industri och akademi samt hos beslutsfattare och finansiärer, men också generellt i samhället, säger Mats Falck.

Föreningens arbete går framför allt ut på att arrangera seminarier/konferenser och att möta industrin på olika plattformar tillsammans med andra aktiviteter för att sprida information och kunskap om additiv tillverkning. Intresseområdena sträcker sig  från forskning till industriella applikationer.

Additiv tillverkning är ett samlingsbegrepp för teknik där tillverkning sker i lager på lager utan extra kostnader för individanpassning och utan några restriktioner på form hos det producerade objektet. 3D-printing är det kanske tydligaste exemplet på additiv teknik. Enligt Mats Falck kommer tekniken sannolikt att påverka och förändra både samhället och industrin på ett genomgripande sätt.

– Genom att tekniken erbjuder en möjlighet för individer och företag att testa sina idéer och producera fysiska objekt på ett kostnadseffektivt sätt kommer den att förändra vårt sätt att designa, producera och konsumera varor och tjänster. Det är jag helt övertygad om, säger Mats Falck.

Idag används tekniken mer och mer även i reguljär industriell produktion och med nya material.

Vid Umeå universitet bedrivs forskning och utbildning inom additiv tillverkning, exempelvis vid Sliperiet och +Project
 

Se även arbetet vid branschföreningen SVEAT

Styrelsen för SVEAT 2016

Mats Falck, Umeå universitet, ordförandeSten Farre, Swerea SwecastPär Nobring, r.a.p.sMi Åberg, Tetra PakHenrik Lundell, PrototalJoakim Åhlgård, Swerea KimabTorbjörn Larsson, Volvo Cars
Olaf Diegel, Lunds Universitet

Suppleanter: Evald Ottosson, Protech, Lars-Erik Rännar, Mittuniversitetet, Annika Strondl, Swerea Kimab, Katarina Elner-Haglund, Comerion

För mer information, kontakta gärna:

Mats Falck, projektsamordnare vid enheten för externa relationer, Umeå universitet.Telefon: 090-786 58 69 070-214 40 40
E-post: mats.falck@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz