"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-01

Ordspråken berättar om kvinnligt och manligt

NYHET "Att fria är som att byta hästar, man får ha ögonen med sig" lyder ett gammalt ordspråk från Ångermanland. En ny avhandling studerar vad ordspråk om kvinnor, män och relationen dem emellan berättar om hur man såg på kvinnlighet och manlighet i det norrländska bondesamhället.

Språkvetaren Daniel Andersson analyserar i sin avhandling 199 könsrelaterade ordspråk. De har alla använts i äldre jordbruksmiljö i norra Norrland under 1800-talet och i början av 1900-talet.

– Materialet är rikt och har varit fascinerande att jobba med, säger Daniel Andersson. Ordspråken är nedtecknade på dialekt och vissa av dem har varit svårtolkade.

Studien är centrerad kring tre övergripande perspektiv på kvinnlighet och manlighet: Äktenskapsmarknaden, Hushållet och Sexualiteten. Ordspråken tolkas och de föreställningar om kön som de förmedlar diskuteras utifrån ett flertal infallsvinklar. Särskilt fokus lägger Daniel Andersson vid de metaforer och liknelser som används i ordspråken, där t.ex. kor, katter, kråkor, tuppar, gäddor, lakar, ålar, hästar och ormar används för att föra fram föreställningar om kvinnor och män.

– Det är tydligt vad som enligt ordspråken är kvinnliga och manliga egenskaper och hur kvinnor och män bör agera, säger Daniel Andersson. Men det gäller att vara försiktig och alltid komma ihåg att det är via ordspråken som bondesamhällets människor framträder och att den praktiska vardagen såg annorlunda ut.

Fredagen den 9 oktober försvarar Daniel Andersson, institutionen för språkstudier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Fega pojkar pussar aldrig vackra flickor. Könsrelaterade ordspråk i nordnorrländsk agrarmiljö belysta ur språkligt och kulturellt perspektiv. Disputationen äger rum kl 10.00 i Hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Anna-Malin Karlsson, Institutionen för kommunikation, medier och IT, Södertörns högskola.

För ytterligare information, kontakta gärna Daniel Andersson på
tel 090-786 52 08, 076-785 43 49 eller e-post daniel.andersson@nord.umu.se.