"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-01

Organisation för nydisputerade forskare tar form

NYHET ”Future Faculty” är ett nytt nätverk för yngre disputerade forskare med tidsbegränsad anställning inom landets medicinska fakulteter. Ett första konstituerande möte för Umeås del hålls fredag 3 juni 12.00 i hörsal Betula, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus.

– Situationen för unga disputerade forskare vid landets medicinska fakulteter har blivit allt kärvare, säger Kristina Lejon, en av forskarna i den arbetsgrupp som förberett bildandet av Future Faculty.

Övriga i gruppen är Pernilla Wikström, Hamayun Zafar och Anders Hofer.
– Vi är ofta anställda på korta förordnanden, vilket skapar otrygghet för individerna och gör det svårt att etablera självständig forskning, fortsätter Kristina Lejon.

Ett första möte för bildandet av en ”Future Faculty” inom medicinska fakulteten är spikat. Organisationen är tänkt att vara en officiell plattform och ett nätverk för disputerade personer med tidsbegränsat förordnande vid fakulteten.

Motsvarande organisationer har bildats eller är på väg att bildas vid landets övriga medicinska fakulteter. På dagordningen står bland annat bildandet av en styrgrupp för organisationen och formulering av specifika mål för densamma.

Platsen är hörsal Betula i byggnad 6M, och tidpunkten är fredag 3 juni klockan 12.00.

En inbjudan på engelska har gått ut via en nystartad e-postlista där 150 av fakultetens disputerade forskare finns med.

I den arbetsgrupp som varit engagerade i förarbetet för bildandet av Future Faculty ingår Kristina Lejon, Medicinsk biovetenskap, Pernilla Wikström, samma institution, Hamayun Zafar, Odontologi och Anders Hofer, Medicinsk kemi och biofysik. 

För mer information, kontakta:

Kristina Lejon, Inst. för medicinsk biovetenskap som nås på e-post kristina.lejon@medbio.umu.se, telefon 090-785 44 08.

Pernilla Wikström, Inst. för medicinsk biovetenskap som nås på e-post pernilla.wikstrom@medbio.umu.se, telefon 090-785 37 52. 

Redaktör: Bertil Born