"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-10

Östermalmselever hjälper forskare med design

NYHET En grupp tolvåringar på Östermalmsskolan i Umeå har under sommarlovet varit meddesigners i forskningsprojektet Meetings. Eleverna har hjälpt forskarna att formge en enkel filmredigeringsutrustning.

Redigeringsverktyget ska anpassas speciellt för barn. Under hösten kommer eleverna få testa den prototyp som blir resultatet av samarbetet. Media inbjuds att vara med när eleverna arbetar med projektet.

Tid: Måndag 13 september, klockan 16.00
Plats: Designhögskolan, ingång Östra Strandgatan 30

Meetings ingår som ett delprojekt i EU-projektet Vital som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Interactive Institute.
– Delprojektet Meetings syftar till att ta fram nya IT-stöd för social interaktion, att underlätta möten både i arbetslivet och på fritiden. Det som vi gör nu syftar till att stödja barn som gör film när de till exempel är tillsammans efter skolan, förklarar Mikael Wiberg, institutionen för Informatik och projektledare för Meetings.

Just detta arbete inom Meetings med att utforma IT-stöd för barn är ett samarbetsprojekt med det prestigefyllda MIT Media Lab Europe i Dublin.
– Det är väldigt roligt att få samarbeta med dem. Det är inte ofta som de går in i projekt med andra. Liksom vi har de bjudit in en grupp tolvåringar i Dublin som ska vara meddesigners till Media Lab forskaren Cati Vaucelle, berättar Wiberg.

Målet med projektet är att utveckla ett fysiskt gränssnitt som möjliggör kulturellt utbyte genom berättande med bild och ljud. Olika verktyg för skapande och inmatning av data för unga användare kommer att utforskas, för att leda fram till ett gränssnitt där flera användare kan delta såväl vid skapandet som vid utbytandet av berättelser.
– Det är ett ganska stort fritidsintresse bland många barn och ungdomar att göra egna filmer, men det visar sig från vår förstudie att de inte använder datorernas redigeringsprogram eftersom de är för svåra. Målet är därför att utforma ett enkelt redigeringsverktyg som ligger utanför datorn, som man kan ta i, berättar Wiberg.

Östermalmseleverna arbetade som ”designers” på Designhögskolan under sommaren. Tillsammans med interaktionsdesigner Diana Africano har de utformat förslag på en redigeringsutrustning som ansluts till datorn. Man använde enkla material som lera och playdoo såväl som avancerad datorteknik. Utrustningen ska göra det enkelt att klippa och lägga till specialeffekter i filmer.

Samarbetet kommer leda fram till en fungerande prototyp som ska vara klar slutet av oktober.
– Umeå- och Dublinelevernas förslag kommer att vägas samman. Eleverna kommer också att göra var sin film om sig själva och sin stad som de ska skicka till varandra. Det här är ett väldigt roligt projekt eftersom det handlar om möten och att vi också får elever från olika länder att mötas, om inte på samma plats så i alla fall via deras filmer, säger Mikael Wiberg.

Projektet anknyter också till den nya utbildning i filmbearbetning och specialeffekter som Umeå universitet, institutionen för informatik, startat i höst.

Diana Africano, Interaction Design Lab, DesignhögskolanTel: 090-786 74 60Mobil: 070-202 47 28
E-post: diana.africano@dh.umu.se

Mikael Wiberg, Institutionen för informatikTel: 090-786 61 15
E-post: mikael.wiberg@informatik.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg