"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-29

Östrogen kan flytta kroppsfettet hos kvinnor

NYHET Möjligheterna att med östrogenbehandling skapa en mer gynnsam fettfördelning i kroppen hos kvinnor efter klimakteriet står i fokus för den avhandling som Therése Andersson försvarar vid Umeå universitet den 7 maj.

I samband med klimakteriet har kvinnor en benägenhet att utveckla bålfetma och inlagra fett i levern, vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Sjunkande nivåer av det kvinnliga könshormonet östrogen tros vara en viktig orsak till denna ändrade fördelning av kroppsfettet. Avhandlingen visar att gynnsamma effekter på fettfördelningen vid östrogenbehandling till kvinnor efter klimakteriet kan skapas via ett enzym som aktiverar stresshormonet kortisol, 11β-hydroxysteroid dehydrogenas typ 1 (11βHSD1).

Förändringen i fettansamling vid klimakteriet liknar det som händer hos patienter med Cushing’s syndrom, ett tillstånd som orsakas av kraftigt höjda blodnivåer av stresshormonet kortisol. Hormonet som sådant produceras i binjurarna, men dess aktiva nivåer i vävnaderna regleras i stor utsträckning av enzymen 11βHSD typ 1 och typ 2: 11βHSD1 aktiverar kortison genom att omvandla det till kortisol medan 11βHSD2 gör det omvända.

Enligt avhandlingen har kvinnor efter klimakteriet högre nivåer av 11βHSD1 i fettvävnad och lever, vilket kan leda till högre kortisolnivåer i vävnaderna och ökad fettinlagring i bl.a. levern samt öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Experimentella studier visar att östrogenbehandling ändrade balansen av 11βHSD1-nivåerna mellan de olika fettdepåerna från högre nivåer i buken till högre nivåer i underhuden. Det betyder att en del av östrogenets reglering av fettfördelningen kan ske via reglering av mängden 11βHSD1.

Fördjupade studier på cellkulturer visade att aktiveringen av en specifik mottagarmolekyl (receptor) för östrogeneffekter, den s.k. β-receptorn, kan vara avgörande i sammanhanget. Låga östrogendoser kan via den här receptorn öka 11βHSD1-nivåerna i fettvävnad och därigenom ge en gynnsam fettfördelning.

Therése Andersson är född och uppvuxen på Hammarö utanför Karlstad och utbildad till molekylärbiolog vid Umeå universitet. Efter Biomedicinska forskarskolan i Umeå har hon fortsatt som doktorand vid enheten för medicin. Hon kan nås på mobil 070-4498124, tel. 090-7854407
e-post: therese.andersson@medicin.umu.se

Fredagen den 7 maj försvarar Therése Andersson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Estrogen and glucocorticoid metabolism (Östrogen och glukokortikoidmetabolism). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Agneta Holmäng, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33165

Redaktör: Hans Fällman