"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-20

Oväntade fynd av Umeåforskare: Senceller uppvisar likheter med nervceller vid kronisk sensmärta

NYHET En forskargrupp vid Umeå universitet har gjort anmärkningsvärda fynd på senor: Senceller uppvisar nervcellsliknande egenskaper vid kronisk sensmärta, s.k. tendinos. Det har betydelse för förståelsen av både vävnadsförändringarna vid tendinos och hur smärtan uppstår.

De aktuella fynden är att nervsignalämnen på ett oväntat sätt produceras i celler som inte är nervceller. Fynden är klart mest tydliga i de sjuka senorna. Senceller, s.k. tenocyter, visar alltså tecken till produktion av signalämnen och uttrycker dessutom receptorer för att ta emot sådana. Detta visar att senorna är under stor inverkan av signalämnen vid tendinos.

Detta är helt nya fynd när det gäller kroniskt smärtande senor. Det gäller både knäsenor (patellarsenor) och hälsenor (akillessenor).

Forskarna i gruppen – främst universitetslektor Sture Forsgren och doktorand Patrik Danielson vid enheten för anatomi samt professor Håkan Alfredson vid enheten för idrottsmedicin – har presenterat fynden vid flera konferenser om senbesvär som hållits i Sverige, vid en konferens om produktion av nervsignalämnen i icke-neuronal vävnad i Mainz, Tyskland, i september och helt nyligen vid konferens i ortopedi och rehabilitering i Assisi, Italien. Fynden har visats på både protein- och mRNA-nivå och har rönt mycket stort intresse.

Delar av resultaten har publicerats i tidskriften Microscopy Research and Technique och andra delar kommer inom kort att publiceras i samma tidskrift.

För mer information, kontakta

Sture Forsgren, anatomi, 090-786 51 47, 070-309 71 55,

Patrik Danielson, anatomi, 070-336 80 30, båda vid Inst. för integrativ medicinsk biologi

Håkan Alfredson, idrottsmedicin, 090-785 48 16, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Redaktör: Hans Fällman