"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-29

Över 10 miljoner till samordning av svensk medborgarforskning

NYHET Vinnova beviljar ett treårigt nationellt projekt drygt 10 miljoner för att skapa en gemensam plattform och erbjuda verktyg för att möjliggöra medborgarforskning. Från Umeå universitet deltar forskaren Keith Larson från Climate Impacts Research Centre, CIRC.

Notera förekomst av fåglar är lämpligt för medborgarforskning. Foto: Anna-Lena Lindskog

Medborgarforskning är ett begrepp som innebär forskning som genomförs med ett aktivt deltagande av allmänheten, det vill säga andra än professionella forskare. Det handlar ofta om projekt där en stor mängd data ska samlas in och hanteras, till exempel samla in och identifiera fossiler, räkna antal och notera förekomst av fåglar och fjärilar eller mäta vattenkvalitet i bäckar.

– Det känns roligt! Anslaget ger oss stora möjligheter att bygga upp en webbportal där alla svenska medborgarprojekt finns samlade samt tillhandahålla de verktyg som behövs för att både privatpersoner och forskare ska kunna utveckla nya medborgarforskningsprojekt, säger Keith Larson, projektsamordnare vid Climate Impacts Research Centre, CIRC, vid Umeå universitet.

Viktiga verktyg som ska utvecklas i medborgarforskningens verktygslåda är standardiseringar för datakvalitet samt etiska riktlinjer och juridisk problemlösning.

Forskaren Keith Larson. Foto: Mattias Pettersson

Keith Larsons del i projektet handlar om teknikimplementering. Han kommer att utföra en metaanalys och kartlägga befintliga medborgarforskningsprojekt för att hitta goda exempel.

– De svagheter och styrkor som jag hittar i de olika system kommer jag att i form av riktlinjer dela med mig av i webbportalen som en vägledning för allmänheten att undvika att göra fel och forskare kan få kännedom om teknik de inte kände till sedan förut.

Webbportalen kommer att uppmärksamma de medborgarprojekt som bedrivs i Sverige.  Den underlättar också privatpersoners demokratiska deltagande i forskning. Förutom att samla in data och hantera data kan aktiva privatpersoner och organisationer själva föreslå vetenskapliga projekt och genom portalen hitta forskare som de kan samarbeta med.

Projektet är treårigt och genomförs i samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och föreningen Vetenskap och allmänhet.

För mer information, kontakta gärna:

Keith Larson, CIRC, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 073-046 50 16
E-post: keith.larson@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh