"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-15

Över 14 miljoner kronor till forskning vid Kemiskt Biologiskt Centrum

NYHET Forskningsrådet Formas delar sammanlagt ut cirka 14,2 miljoner kronor till forskare på Kemiskt Biologiskt Centrum vid Umeå universitet/SLU. Det gäller stöd till fyra forskningsprojekt.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har beslutat om forskningsmedel till forsknings- och utvecklingsprojekt, starka forskningsmiljöer, mobilitetsstöd samt unga forskare.

Tre forskningsprojekt från Umeå universitet beviljades i år bidrag på totalt ca 11,5 miljoner. Gemensamt för bidragsmottagarna är att de alla arbetar på Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC) vid Umeå universitet. Ett forskningsprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet på institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, vilken ingår i centrumbildningen, får 2,7 miljoner.

De fyra forskare inom KBC som har beviljats bidrag är:

Projektmedel

Ellen Dorrepaal, Ekologi, miljö och geovetenskap: Klimatet och växtrötters påverkan på förluster av gammalt organiskt kol i permafrostjordar, totalt 4 122 000 kronor för år 2012-2014.

Per-Anders Esseen, Ekologi, miljö och geovetenskap: Modeller för att förbättra produktion och ekosystemfunktion hos hänglavar i brukade skogar, totalt 4 161 000 kronor för år 2012-2014.

Björn Sundberg, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU: Identifiering av genetiska program som styr vedens bildning med etylen biologi som ingångspunkt, totalt 2 700 000 kronor.

Hannele Tuominen, Institutionen för fysiologisk botanik: Modifiering av ligninsammansättning för hållbar användning av vedråvara, totalt 3 223 000 kronor för år 2012-2012.

Kontaktuppgifter till mottagarna:

Ellen Dorrepaal Telefon: 0980 400 09
E-post: ellen.dorrepaal@emg.umu.se

Per-Anders Esseen: Telefon: 090-786 55 23
E-post: per-anders.esseen@emg.umu.se

Björn Sundberg Telefon: 090-786 83 82
E-post: bjorn.sundberg@slu.se

Hannele Tuominen Telefon: 46 90 7869693
E-post: hannele.tuominen@plantphys.umu.se

Läs mer om utdelningen på:
Formas webbplats

Redaktör: Ingrid Söderbergh