"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-01

Över 143 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet har i dag beslutat att ge drygt 143 miljoner kronor i stöd till 37 nya forskningsprojekt vid Umeå universitet. Här presenteras hela listan.

Vetenskapsrådet ger genom sin stora årliga utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. I dag har Vetenskapsrådet beslutat vilka projekt som ska få bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap; naturvetenskap och teknikvetenskap samt utbildningsvetenskap. De presenterar dessutom beviljade bidrag inom två särskilda satsningar: ”Statistik i empiriska vetenskaper” och ”Det digitaliserade samhället – igår, idag, imorgon”. Dessa bidragsformer har forskare inom alla vetenskapsområden kunnat söka medel från. På måndag fattar Vetenskapsrådet beslut om projektbidrag inom medicin.

Det enskilt största bidraget vid Umeå universitet– 20 miljoner kronor – går till Erik Elmroth, professor vid institutionen för datavetenskap för projektet Kapacitetshantering för datormoln. Han tilldelas rambidrag via utlysningen ”Det digitaliserade samhället”.

Nedan presenteras de anslag som Vetenskapsrådet beviljat till forskare vid Umeå universitet inom respektive bidragsform.

Humaniora och samhällsvetenskap

Vid Umeå universitet har åtta projekt beviljats närmare 26 miljoner kronor inom humaniora och samhällsvetenskap.

Per Axelsson, Centrum för samisk forskning

Urfolkhälsa i förändring- en jämförande, longitudinell och interdisciplinär studie av kolonisationsprocesser i Sverige, Nya Zeeland och Australien 1850-2000, 5 200 000 kronor för 2012–2016

Maria Grazia Carelli, institutionen för psykologi

Fastna i tiden: Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv, 3 330 000 kronor för 2013–2015

Sören Edvinsson, Demografiska databasen

Ojämlikhet och hälsa i hög ålder: dödlighet i Sverige 1986-2009 utifrån ett livsförloppsperspektiv, 3 054 000 kronor för 2013–2015

Johan Eriksson, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Minne och medvetandet - neurofysiologiska undersökningar av medvetna och omedvetna minnesprocesser, 2 598 000 kronor för 2013–2015

Roger Marjavaara, institutionen för geografi och ekonomisk historia

De dödas mobilitet: Nya perspektiv på platsanknytning, 1 800 000 kronor för 2013–2015

Lars Nyberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Longitudinell kartläggning av kognition i relation till hjärnans volym, funktion och neurokemi, 5 000 000 kronor för 2012-2017

Carl-Johan Olsson, Centrum för befolkningsstudier/ Demografiska databasen

Fysisk aktivitets påverkan på hjärnan (dopaminsystemet), kognition och åldrande, 2 889 000 kronor för 2013-2015

Katarina Roos, institutionen för statsvetenskap

Ett delat Sverige: regionala röstningsmönster och väljares partival, 1 965 000 kronor för 2012-2015

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vid Umeå universitet har 24 projekt beviljats totalt drygt 74 miljoner kronor inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Området innefattar också särskilda bidrag för unga forskare, genombrottsforskning och industridoktorandprojekt

Tomas Nygren

Industridoktorandprojekt: Automation of front end loaders for agricultural tractors, 2 156 000 kronor för 2013-2016

Ove Andersson, institutionen för fysik

Ny metodik för studier av ultravisköst vatten och liknande vätebundna system, 1 920 000 kronor för 2013-2015

Jean-Francois Boily, kemiska institutionen

Mineralytors strukturella kontroll av gasers adsorptionsreaktioner, 2 400 000 kronor för 2013–2015

Gert Brodin, institutionen för fysik
Utveckling av modeller och tekniker för tröghetsfusions-plasmor, med ett fokus på generering av magnetfält, 2 200 000 kronor för 2013-2016

Anders Byström, institutionen för molekylärbiologi

Biogenes av tRNA i Saccharomyces cerevisiae, 3 000 000 kronor för 2013–2016

Petter Holme, institutionen för fysik

Temporala nätverks statistiska fysik, 2 325 000 kronor för 2013–2015

Knut Irgum, kemiska institutionen

Grundläggande studier av retentionsmekanismerna i hydrofil interaktionskromatografi kopplad till syntes av nya stationärfaser, 2 400 000 kronor för 2013–2015

Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanik

LHC proteinernas struktur och funktion, 5 000 000 kronor för 2013–2016

Jörgen Johansson, institutionen för molekylärbiologi

RNA-interaktioner och stress-mekanismer i Listeria monocytogenes, 3 400 000 kronor för 2013–2016

Jan Larsson, institutionen för molekylärbiologi

Kromosomala genregleringssystem, 3 200 000 kronor för 2013–2016

Per Persson, kemiska institutionen

Nanopartikulära järn(oxyhydr)oxiders reaktivitet och dess inverkan på geokemiska processer, 4 000 000 kronor för 2013–2016

Åsa Strand, institutionen för fysiologisk botanik

Intracellulär kommunikation mellan växtcellens organeller och kärna, 4 550 000 kronor för 2013–2016

Alexandr Talyzin, institutionen för fysik

Syntes av grafen och grafen-relaterat materialer, 2 475 000 kronor för 2013–2015

Bernt Eric Uhlin, institutionen för molekylärbiologi

Roll och mekanismer för bakteriella nukleoidproteiner i kontroll av genexpression, 3 050 000 kronor för 2013–2015

Mattias Marklund, institutionen för fysik

Projektbidrag – Genombrottsforskning: Mot nya intensitetsregimer - studier av generering och användande av extrema fältstyrkor, 4 200 000 kronor för 2013–2016

Jürgen Schleucher, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Projektbidrag – Genombrottsforskning: Nya verktyg för studier av markkolets biogeokemi - Inommolekylära isotopmarkörer för att studera markens organiska material, 3 200 000 kronor för 2013–2016

Christoffer Boman, institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Projektbidrag - Unga forskare: Kemiska och toxikologiska egenskaper hos biobränslerelaterade förbränningsaerosoler - en unik experimentell och analytisk approach, 2 475 000 kronor för 2013–2015

Christian Engström, institutionen för matematik och matematisk statistik

Projektbidrag - Unga forskare: Spektralanalys och approximationsteori för en klass av operatorfunktioner, 2 957 000 kronor för 2013–2016

Aleksandra Foltynowicz-Matyba, institutionen för fysik

Projektbidrag - Unga forskare: Kavitetsförstärkt frekvenskamspektroskopi - En teknik för känslig samtidig multiämnesdetektion av molekyler i gasfas, 3 700 000 kronor för 2013–2016

Caroline Grabbe, institutionen för molekylärbiologi

Projektbidrag - Unga forskare: Urm1 - Ett ubiquitinliknande (UBL) protein med en möjlig roll i det cellulära försvaret mot oxidativ stress, 2 400 000 kronor för 2013-2015

Johanna Högberg, institutionen för datavetenskap

Projektbidrag - Unga forskare: Syntaktiska metoder för textklassificering, 3 520 000 kronor för 2013-2016

Ludvig Lizana, institutionen för fysik

Modellering av biologiska processers påverkan av ´crowding´ och aggregation av stora molekyler, 1 790 000 kronor för 2013–2015

Martin Rosvall, institutionen för fysik

Projektbidrag - Unga forskare: Kartläggning och modellering av informationsflöden i levande system, 3 500 000 kronor för 2013–2016

Nasim Sabouri, institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Projektbidrag - Unga forskare: Det essentiella helikaset Pfh1s roll i arvsmassans integritet, 4 200 000 kronor för 2013–2016

Utbildningsvetenskap

Vid Umeå universitet har två projekt beviljats närmare 14 miljoner kronor inom utbildningsvetenskap.

Hanna Eklöf, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Storskaliga prov ur provtagarnas perspektiv: Samband mellan provtyp, provtagaregenskaper och provprestation, 4 643 000 kronor för 2013-1016

Patrik Lantto, Centrum för samisk forskning

Utbildningens demokratisering och *etnifiering* i svenska Sápmi - 1942 till idag, 9 052 000 kronor för 2013-1016

Projektbidrag: Statistik i empiriska vetenskaper

Vid Umeå universitet har två projekt beviljats närmare 10 miljoner kronor inom utlysningen ”Statistik i empiriska metoder”.

Xavier de Luna, Handelshögskolan

Longitudinella studier av kognitiv åldrande: Hantering av icke-slumpmässigt bortfall i studier med multivariata- och fMRI utfall, 4 800 000 kronor för 2012-2015

Marie Eriksson, Handelshögskolan

Att mäta hälsa och vårdens kvalitet, 4 800 000 kronor för 2012–2015

Rambidrag: Det digitaliserade samhället - igår, idag, imorgon

Vid Umeå universitet har ett projekt beviljats 20 miljoner kronor inom ovanstående ramprogram.

Erik Elmroth, institutionen för datavetenskap

Kapacitetshantering för datormoln, 20 miljoner kronor för 2012-2016

Kontaktuppgifter till forskarna finns via:
www.umu.se/sok/personalkatalog

Redaktör: Karin Wikman