"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-09

Över 21 miljoner kronor till digitalisering av offentlig sektor

NYHET Institutionen för informatik är en av de drivande aktörerna i svensk-norska projektet Bitstream II. Digitalisering av offentlig verksamhet står på programmet.

Utveckling av nya tjänster, nya arbetssätt och nya samarbetsformer innebär utmaningar, men är samtidigt helt nödvändigt för att möta de prövningar som offentlig verksamhet står inför. För att öka takten på digitaliseringen av offentliga tjänster har projektet BitStream II fått ett anslag på 2,34 miljoner euro, motsvarande 21,6 miljoner kronor, under 2016 – 2019.

Inom projektet används verksamhetsmodellering som metodik när organisationer ska dokumentera och analysera sammanhang, kontext, intressenter, tjänster och verksamhetsprocesser. Den ger ett helhetsperspektiv på hur verksamheten fungerar, och är ett nödvändigt tillägg till de kunskaper som normal planering och budgetering ger.

Samtidigt visar verksamhetsmodellering även sambandet mellan strategisk och operativ nivå, och hur IKT kan stödja processer för att skapa värde för organisationen utifrån ett leanperspektiv där utgångspunkten är medborgarens behov.

Fakta om projektet:
Projektet Bitstream II är en fortsättning på Bitstream, och är ett svensk-norskt projekt finansierat av Botnia-Atlantica, som är ett gränsöverskridande program som finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Deltagare från Sverige är Institutionen för informatik vid Umeå universitet, Umeå kommun, Norsjö kommun, Åsele kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten. Från Norge ingår Bodø kommune, Hemnes kommune, Nord universitet, Handelshögskolan, Bodø, och Statens Innkrevingssentral, Mo i Rana.

Bilden ovan: Från Informatik medverkar Mikael Söderström, Ulf Hedestig och Daniel Skog i projektet.

Redaktör: Mikael Hansson