Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-08-12

Över 22 000 antagna studenter i höst

NYHET Umeå universitet är landets tredje största lärosäte sett till antalet antagna studenter höstterminen 2014. Populära program är bland annat psykologprogrammet, tränarprogrammet och vårdadministrativa programmet

Hösten 2008 antog Umeå universitet totalt knappt 20 000 studenter, i höst drygt 22 000. Endast Stockholms universitet och Uppsala universitet har antagit fler studenter höstterminen 2014.
– Vi har haft en fantastisk utveckling av antalet studenter. Men faktum är att vi antagit färre studenter i höst jämfört med i fjol. Det är ett medvetet val eftersom vi vill koncentrera oss på att utveckla våra utbildningar och stärka kvaliteten, förklarar Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Totalt har Umeå universitet antagit 5311 programstudenter. Det är en ökning med 108 studenter jämfört med i fjol. Närmare 17 000 studenter har antagits till kurser, en minskning med nästan 700 studenter.
– Vi har de senaste åren valt att prioritera utbildningsprogrammen framför fristående kurser. En programstruktur gör det möjligt att planera och utveckla en genomtänkt utbildning på ett helt annat sätt. Det är därför väldigt glädjande att vi ser en ökning av antalet antagna programstudenter, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

I snitt ligger söktrycket på två förstahandssökande per antagen på programmen. I topp bland de program som har mer än 25 platser återfinns psykologprogrammet, tränarprogrammet och vårdadministrativa programmet, följt av sjukgymnastprogrammet och läkarprogrammet.
– Vi har också ett ökat söktryck till lärarutbildningen i höst. Bland annat är programmen till speciallärare och specialpedagog populära. Det här är lärarkategorier som det finns ett stort underskott av, inte minst i Umeå kommun, säger Anders Fällström.

Höstterminen startar den 1 september och det är först två veckor in på terminen som det går att veta hur många studenter som registrerat sig på sina utbildningar jämfört med höstterminsstarten 2013.

Mer information:

Universitets- och högskolerådet: Antalet antagna per lärosäte

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitetTelefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Foto: Elin Berge

Redaktör: Karin Wikman