"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-24

Över 30 miljoner kronor till miljöforskning

NYHET Forskningsrådet Formas delar ut över 30 miljoner kronor till miljöforskning vid Umeå universitet. Av dessa går drygt 23 miljoner kronor till Christer Nilsson, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Christer Nilsson har tilldelats medel för ett strategiskt forskningsområde som handlar om restaurering av ekosystem i teori och praktik. I och med att den mänskliga belastningen på ekosystemen har ökat, t.ex. genom klimatförändringar och en intensivare användning av naturresurser, ställs också högre krav på naturvårdsåtgärder. Forskarna kommer därför att analysera ett antal restaureringar av ekosystem i Sverige, både på land och i vatten, med hänsyn till hur ekologiska och politiska motiv samverkar. Bland annat kommer de att undersöka vilken betydelse olika samhällsaktörers intressen har i sammanhanget. ¬ Vi vill ta reda på vad som är det bästa sättet att gå till väga för att nå lyckade resultat. Det är i dag inte undersökt vilka resultat restaureringarna får, om den biologiska mångfalden och ekosystemen gynnas eller missgynnas. Ändå anslås betydande belopp för restaurering där de uttryckliga syftena är att återställa ekosystem till mer ursprungliga nivåer eller att utveckla dem, säger Christer Nilsson.
I det strategiska forskningsområdet ingår även Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet och Joakim Hjälten, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå. Bidraget är på 20 miljoner kronor under fyra år och inom dessa medel ingår bland annat finansiering för tre postdoktorer, tre doktorander och en projektledare. Dessutom kommer en extern expertgrupp att knytas till det strategiska forskningsområdet.

Christer Nilsson tilldelas även 3,3 miljoner kronor under tre år för projektet ”Klimatförändring och isbildning i åar: effekter på biologisk mångfald och redskap för proaktiv restaurering”.

Formas ger dessutom anslag till två andra forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap:

Birgitta Malm Renöfält får 4,5 miljoner kronor i bidrag under fyra år för en anställning som forskarassistent. Hon kommer inom sin anställning att arbeta med projektet ”Optimering av flödesregimer i reglerande vattendrag”.

Peter Rosén tilldelas 2,9 miljoner kronor under tre år för projektet ”Utveckling av en ny teknik för att bestämma klimatförändringar i Arktis och Sub-Antarktis under de senaste 3,6 miljoner åren”.

Dessutom har Stina Jansson, disputerad vid kemiska institutionen, Umeå universitet, fått ett postdoktorsstipendium på 700 000 kronor under två år för projektet ”Bildning av miljöfarliga föreningar vid småskalig förbränning av biobränslepellets”. Postdoktorsvistelsen kommer att genomföras vid SLU i Umeå samt University of Dayton i USA. Stina Jansson har även beviljats driftsmedel av Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning.

Kontaktuppgifter till respektive forskare finns i Umeå universitets personalkatalog:
http://www.umu.se/sok/personalkatalog

Redaktör: Karin Wikman