"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-10

Över 50 doktorander lär sig skapa autonoma datormoln i Umeå

NYHET Umeå universitet tar den 11-12 maj emot 52 doktorander från hela Sverige för ett kursmoment där de lär sig skapa effektivare datormoln genom att göra dem mer autonoma. Arrangemanget inkluderar två inbjudna huvudtalare från Google och Burt, det senare ett svenskt företag som nyttjar datormoln i stor skala.

Begreppet autonoma system används i dag flitigt i sammanhang som självkörande bilar och robotar eller andra fysiska artefakter som interagerar med människor. Liknande tekniker används nu i allt högre grad för att hantera datorer och programvara i storskaliga datacenter, ibland med 100 000-tals datorer. Genom att göra datorerna i datacenter tillgängliga som autonoma datormoln gör man dem lättare att programmera samtidigt som man maximerar prestanda och minimerar kostnader.

– Den manuella hanteringen av resurser i datacenter har blivit rutinmässig, för att inte säga långtråkig, samtidigt som det alltid finns risk för mänskliga misstag. I stället för att ha människor som sköter resurshanteringen på detaljnivå så ska de istället bara behöva definiera målsättningarna för systemets uppförande och låta systemet själv nå dessa på ett effektivt och säkert sätt, säger Cristian Klein, forskare vid Institutionen för datavetenskap och kursmomentets huvudarrangör.

Arrangör Cristian Klein kommer från Frankrike och forskar på Institutionen för datavetenskap. Han tillhör forskargruppen om Cloud computing. Foto: Alex Förderer

Arrangemanget är del av Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP), vars målsättning är att bygga upp den kompetens som krävs för att göra framtidens system och programvaror med autonom. WASP är Sveriges största forskningssatsning genom tiderna och skapar en plattform för akademisk forskning och forskarutbildning med tät interaktion med ledande svensk industri. WASPs ledord är vetenskaplig excellens och industriell relevans.

http://wasp-sweden.org/

För mer information om kursen, kontakta gärna:

Cristian Klein, forskare vid Institutionen för datavetenskapTelefon: 0727 18 63 93
E-post: cklein@cs.umu.se

För mer information om WASP och Umeå universitets deltagande i WASP, kontakta gärna:

Erik Elmroth, professor vid Institutionen för datavetenskapTelefon: 090-786 6986
E-post: elmroth@cs.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh