"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-05

Över 7 miljoner kronor till forskning om landsbygdsutveckling och miljögifter

NYHET Tre forskare vid Umeå universitet får tillsammans drygt 7 miljoner kronor från forskningsrådet Formas. Forskningsprojekten handlar om fritidsboende, utlokalisering av myndigheter och om det är farligare för män eller kvinnor att äta giftig fisk.

Formas startar i år två nya strategiska satsningar för forskning, och under de närmaste tre åren satsar forskningsrådet totalt 75 miljoner kronor inom områdena Landsbygdsutveckling och Miljögifter och könsskillnader.
Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet har nu beviljats medel inom dessa nya satsningar:

Dieter K. Müller, kulturgeografiska institutionen, får 3,4 miljoner kronor för projektet Landsbygdens ”osynliga” befolkning: En analys av fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden. Ofta talas det om att allt färre svenskar bor på landbygden, men gäller det även för fritidsboende? Visstidsboende räknas inte i befolkningsstatistiken, något som gör denna grupp ”osynlig”. Genom att skicka ut en postenkät till 4 000 svenskar ska Dieter K. Müller undersöka hur stor gruppen fritidsboende är, var de befinner sig, hur och när fritidshus används inom olika landsbygdsområden och vilka framtidsplaner fritidshusägare har för sina fastigheter. Undersökningen är den första omfattande kartläggningen av fritidsboendes vanor sedan mitten av 1970-talet.
För mer information, kontakta: Dieter K. Müller, kulturgeografiska institutionen, 090-786 63 66, dieter.muller@geography.umu.se

Olle Westerlund, institutionen för nationalekonomi, får 2,4 miljoner kronor för projektet Utlokalisering av myndigheter, arbetskraftsrörlighet och landsbygdsutveckling. Projektet syftar till att studera bostadens lokalisering och geografisk rörlighet i arbetskraften i samband med utlokalisering av statliga myndigheter. Utlokaliseringarna har varit betydande i antal sysselsättningstillfällen och i huvudsak gått från Stockholm till medelstora städer. En mycket stor del av Sveriges landsbygdsbefolkning bor inom pendlingsavstånd till regionala centra av denna storleksordning. Inom detta projekt studeras i huvudsak frågeställningar som berör arbetskraftsrekryteringen till utlokaliserade myndigheter och de anställdas beslut när det gäller bostadens lokalisering och arbetspendling. Projektet utgör ett unikt samarbete mellan nationalekonomer och etnologer. Det består av både kvantitativa ekonometriska analyser och kvalitativa analyser genom intervjuer.
För mer information, kontakta: Olle Westerlund, institutionen för nationalekonomi, 090-786 61 48, olle.westerlund@econ.umu.se

Ingvar Bergdahl, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, får 1,3 miljoner kronor för projektet Könsskillnader i hur stroke och hjärtinfarkt relaterar till fiskkonsumtion, metylkvicksilver, fiskfetter och selen.
För mer information, kontakta: Ingvar Bergdahl, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkes- och miljömedicin, 090-785 27 56, ingvar.bergdahl@envmed.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson