Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-11

Över en miljon besök på webbsajt om havet

NYHET Havet.nu är ett forum för att sprida forskningsresultat om havet från universiteten till en mycket bred målgrupp. Webbsajten har sedan starten 2007 haft över en miljon besök, varav över 700 000 unika besökare. Det innebär att närmare en av tio personer i Sverige har använt sidan för att lära sig något om havet.

– Det känns helt fantastiskt! Jag tycker att besökssiffrorna talar sitt tydliga språk – intresset bland allmänheten för havet och havsrelaterade frågor är stort, säger Kristina Viklund, kommunikatör vid Umeå marina forskningscentrum och en av initiativtagarna till sajten.

Sajten havet.nu drivs av Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sajtens redaktörer bevakar universiteten i Sverige, samlar in information och presenterar nyheter, forskning och fakta om havsmiljön.

Magisk gräns passerad

Under våren 2015 nåddes den magiska gränsen på en miljon besök till sajten.

En vanlig veckodag har sajten numera ungefär sjuhundra besök. Flest besökare är det under arbetstid, vilket tyder på att det huvudsakligen är yrkesmässig information man söker. Genom åren har antalet användare ökat stadigt till 125 000 om året. Ungefär en tredjedel av besökarna är återkommande, och sammantaget har närmare en av tio i Sverige någon gång varit inne på sajten för att lära sig något om havet.

Kunskap till bred målgrupp

Kristina Viklund har varit en del av redaktionen för sajten allt sedan starten år 2007. Hon menar att universiteteten har ett stort ansvar att se till att samhället kan ta del av de forskningsresultat som produceras.

– Vi samlar ihop nya rön om havet och vi vill göra denna skatt av kunskap mer tillgänglig för människor utanför universitetsvärlden. Men sajten är även en tillgång för forskarna själva. När något händer som forskare förväntas uttala sig om finns nyheter kring händelsen sammanställda på havet.nu. Denna funktion har vi fått mycket uppskattning för från forskarhåll.

Att sajten är så framgångsrik tror Kristina Viklund kan ha flera förklaringar. En är att hon och hennes medarbetare bestämde sig redan från start att försöka tillgodose många olika målgrupper, från forskare och miljötjänstemän till högstadieelever som ska göra projekt om havet.

– En annan förklaring kan vara att vi byggt upp sajten på ett sätt så att den är dynamisk och automatiserad vad gäller vilken information som presenteras på de olika sidorna. Den hålls på så sätt aktuell med minimal arbetsinsats. Att Umeå marina forskningscentrum och Östersjöcentrum har stöttat sajten ekonomiskt under alla år har förstås också varit helt avgörande.

Spännande framtid

Kristina Viklund berättar entusiastiskt om utvecklingsmöjligheter och förgreningar av havet.nu som redan är i gång. Bland annat har en sajt som beskriver miljötillståndet vid Svealandskusten lanserats, med havet.nu som grund. Till hösten kommer en digital fälthandbok för Östersjön att lanseras, där man kan se och läsa om havets växter och djur.

– Utvecklingsmöjligheterna är enorma, men vi arbetar också med att ständigt utveckla själva grundsajten, havet.nu. Vår önskan är att alla svenska universitet med marin verksamhet i framtiden ska kunna och vilja delta i arbetet med havet.nu. I dag bevakar vi verksamheten vid andra universitet, men det skulle naturligtvis vara bra på många sätt om det fanns fler redaktörer på plats.

Bildtext: Kristina Viklund, kommunikatör vid Umeå marina forskningscentrum är redaktör på havet.nu och en av initiativtagarna.

Länk till nyheten på havet.nu

Sajten Havet.nu

Redaktör: Ingrid Söderbergh