"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-01-26

Över fem miljoner till forskning inom medicinsk teknik

NYHET Över fem miljoner kronor delas ut till två unga forskare inom medicinsk teknik vid Umeå universitet. Bakom satsningen står Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Konkurrensen om pengarna var hård. Totalt inkom 116 ansökningar, varav åtta beviljades. Anders Eklund, institutionen för strålningsvetenskaper, har tilldelats 3,6 miljoner kronor och Madeleine Ramstedt, kemiska institutionen, 1,8 miljoner kronor.

Vissa sjukdomar ger eller påverkas av onormala tryck och/eller flöden i hjärn-ryggmärgsvätskan som omger hjärna och ryggmärg. I dag borrar man hål i skallbenet eller sticker en nål i ländryggen för att mäta detta tryck. Målet med Anders Eklunds projekt är att utveckla metoder att mäta viktiga parametrar i hjärn-ryggmärgsvätskan utan att borra eller sticka i patienten. Vätskan ska därför undersökas med hjälp av flödesmätningar med magnetresonanskamera. Forskargruppen planerar också att utveckla nya datormodeller och signalbehandlingstekniker för att analysera data. Infektioner i implantat och sjukvårdsmaterial orsakar stora problem som kan ge bortstötning av implantat eller leda till upprepade operationer.

Madeleine Ramstedt ska i sitt forskningsprojekt ta fram nya biomaterial baserat på silverinnehållande plastfilm. Silver är bakteriedödande och genom att binda in silver i ytan blir ytan antibakteriell. Målet är att ta fram en yta som tar död på sjukdomsalstrande bakterier men tillåter däggdjursceller att växa och utvecklas som vanligt. Resultaten kan bli säkra antibakteriella ytor för sjukvården. Den 1 februari inrättas ett för Umeå universitet och Luleå tekniska universitet gemensamt Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF). Centrumbildningen ska bl.a. samordna den medicintekniska forskningen i norra Sverige.

Läs mer om samarbetet på: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2397

För ytterligare information om forskningsprojekten, kontakta: Anders Eklund, institutionen för strålningsvetenskaper Telefon: 090-785 40 24
E-post: anders.eklund@vll.se

Madeleine Ramstedt, kemiska institutionen (befinner sig för närvarande vid Cambridge University) Telefon: +447784716633
E-post: kmr48@cam.ac.uk

För ytterligare information om CMTF, kontakta: Olof Lindahl, professor och föreståndare för CMTF, Umeå universitet/Luleå tekniska universitet
Telefon: 090-786 9942
Mobil: 070-609 04 14

E-post: olof.lindahl@tfe.umu.se

www.cmtf.umu.se

Redaktör: Karin Wikman