Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 16 apr, 2018

Överbefälhavaren besöker Umeå universitet

NYHET Tisdagen den 17 april besöker överbefälhavaren (ÖB), general Micael Bydén, Umeå. Besöket innehåller ett brett program med besök vid Umeå garnison, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Europeiska CBRNE-centret, möte med studenter vid Umeå universitet och även ett avslutande besök vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Överbefälhavaren (ÖB), general Micael Bydén. Foto: Niklas Ehlén, Försvarsmakten

Under besöket hoppas ÖB på att bland annat få en helhetsbild av det centrum för kompetens inom sakområdet CBRNE som Umeå utgör såväl nationellt som internationellt. Under dagen kommer ÖB också att möta studenter vid Umeå universitet för ett samtal arrangerat av studenternas utrikes-politiska förening och Allmänna Försvarsföreningen.

CBRN-skydd innebär skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser. Förkortningen står för motsvarande ord på engelska och CBRN har tagits som den nationella benämningen på detta arbetsfält.

CBRNE-centrets hemsida

För journalister:

Media inbjuds att möta ÖB under vistelsen i Umeå. En pressträff kommer att genomföras med start klockan 15.00. Samling för media sker klockan 14.50 i KBC Fokusmiljö (”glasburen”) på entréplanet i KBC-huset vid Umeå universitet. Pressträffen kommer att vara slutförd klockan 15.30.

Föranmälan:

Sker i första hand på mejl till kommunikationschefen vid Totalförsvarets skyddscentrum

Wilhelm Guldbrand. Anmälan skickas till: wilhelm.guldbrand@mil.se, (tel: 070-686 55 59) senast klockan 15.30 måndagen den 16 april.

Kontaktpersoner och frågor:

Kommunikationschef Wilhelm Guldbrand, tel: 070-686 55 59 alternativt
Stabschefen för SkyddC, major Lars Karlsson, tel: 070-686 51 80.

Redaktör: Ingrid Söderbergh