"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-11

Överfiske kan förvärra övergödning

NYHET Det kommersiella fisket hotar flertalet av de större rovfiskarna i våra havsområden. Förlusten av rovfiskarna påverkar ekosystemens funktion, och bidrar indirekt till övergödningsproblemen. Genom att näringsvävarna förändras gynnas förekomsten av växtplankton och snabbväxande alger i både Östersjön och Västerhavet. Det framgår av rapporten HAVET 2010, som presenterar det aktuella miljötillståndet i svenska havsområden.

Det kommersiella fisket hotar flertalet av de större rovfiskarna i våra havsområden. Förlusten av rovfiskarna påverkar ekosystemens funktion, och bidrar indirekt till övergödningsproblemen. Genom att näringsvävarna förändras gynnas förekomsten av växtplankton och snabbväxande alger i både Östersjön och Västerhavet. Det framgår av rapporten HAVET 2010, som presenterar det aktuella miljötillståndet i svenska havsområden.

Att många fiskarter hotas av det kommersiella fisket är väl känt, och är kanske ett av de allra största hoten mot vårt hav. De fiskarter som är kommersiellt intressanta är också ofta rovdjur som befinner sig högt upp i näringskedjan. Då dessa kraftigt reduceras på grund av överfiske kan det påverka alla delar av näringsväven. De mindre rovfiskarna blir fler, vilket i sin tur leder till att deras algätande bytesdjur blir färre. Även snabbväxande alger, som gynnas av övergödning, kommer då att gynnas av frånvaro av de stora rovfiskarna. Resultatet av överfisket blir att effekterna av övergödning förvärras.

I årets upplaga av HAVET kan du också läsa om hur havsörnen drabbats av blyförgiftning, om den komplexa förvaltningen av torsk och om vad uteblivna inflöden av salt vatten till Östersjön ställer till med.

Miljögifter problem i Bottniska viken

I Bottniska viken utgör miljögifterna det största miljöproblemet. Dioxinhalterna i fisk är förhöjda, och troligtvis är miljögifter orsaken till att havsörnen får färre ungar i Bottniska viken än i andra havsområden. Sälen tillväxer långsammare än förväntat, blir magrare och lider av en förhöjd frekvens tarmsår. Syresituationen i Bottniska viken är generellt god, men inflöden av syrefattigt djupvatten från Egentliga Östersjön anses orsaka minskande halter även i Bottenhavet.

Fakta om Havet 2010

Rapporten HAVET kommer ut årligen, och ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Artiklarna i rapporten baserar sig på resultat från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Rapporten är en samproduktion mellan Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet, som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet

Rapporten kan laddas ned eller beställas kostnadsfritt här: www.havet.nu

För mer information:

Havsmiljöinstitutet
Johan Wikner, enheten vid Umeå universitet, 070-342 77 82

NaturvårdsverketSverker Evans, 010-698 13 02
Gunilla Ejdung, 010-698 12 47

Redaktör: Karin Wikman