"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-28

P-piller kan utlösa porfyriattacker

NYHET Om kvinnor med akut intermittent porfyri använder hormonbaserade preventivmedel som p-piller kan det utlösa porfyriattacker. Det visar en ny avhanding från Umeå universitet där kvinnor från norra Sverige med sjukdomen studeras.

Hormonbehandling till kvinnor i övergångsåldern för att motverka klimakteriebesvär ger inte sjukdomsattacker. Drygt en tredjedel av kvinnorna med akut intermittent porfyri får attacker som är relaterade till en viss fas i menstruationscykeln. En antihormonbehandling kan förebygga eller mildra menstruationscykelrelaterade attacker. Studierna visar också att nedbrytningen av ägglossningshormonet progesteron hos kvinnor med akut intermittent porfyri är förändrad jämfört med hos friska kvinnor.

Vid akut intermittent porfyri hos personer äldre än 50 år är risken för levercancer ökad, enligt en 15 år lång screeningstudie från Norrland. Riskökningen var högre för kvinnorna. Årlig ultraljudsundersökning av levern från 50 års ålder och uppåt för personer med akut intermittent porfyri rekommenderas. Screening ökar möjligheterna till botande behandlingar.

Porfyri (grek. porphyros 'purpur') är ett samlingsnamn på en grupp ärftliga sjukdomar som beror på nedsatt kapacitet hos något av de enzymer som deltar vid tillverkningen av hem i benmärgen (där hemoglobin bildas) eller i levern (där hemproteiner bildas). Akut intermittent porfyri (AIP), där störningen huvudsakligen sitter i levern, är den vanligaste formen av porfyri i Sverige. Sjukdomen går även under namnen rödsjuka på grund av den karakteristiska rödfärgade urinen som kan uppkomma hos en del manifesta anlagsbärare, samt ”arjeplogssjukan” på grund av den höga andel människor med manifest AIP som bor i Arjeplog.

För mer information, kontakta doktorand Eva Innala:telefon 090-785 03 82
e-post eva.innala@vll.se

Fredag 5 november försvarar Eva Innala, Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Akut intermittent porfyri, kvinnor och könshormon. Levercancerscreening vid porfyri (Acute intermittent porphyria, women and sex hormones. Screening for hepatocellular carcinoma in porphyria).
Disputationen äger rum klockan 9.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är docent Raili Kauppinen, Helsingfors universitetssjukhus.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-36884

Redaktör: Bertil Born