"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-19

På bettet hela livet – ny bok om odontologisk vetenskap i Umeå

NYHET Hur farligt är det egentligen med amalgam i munnen? Finns det ett samband mellan nackskador och ätsvårigheter? Det var ett par av de frågor som stod i fokus för Forskningens Dag i Umeå och Luleå i april. Nu kommer boken från evenemanget.

Odontologin i Umeå har fyllt 50 år 2006. Forskningens Dag, som arrangeras av Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, ägnades därför åt just den odontologiska forskningen – som inte bara har direkt med munhålan att göra. Vid mötet i Aula Nordica den 9 april berättade åtta aktiva forskare om sina och andras rön på detta området. Dagen upprepades två veckor senare genom ett besök i Luleå. Föredragen och den efterföljande diskussionen – som vanligt ledd av Medicinska fakultetens hedersdoktor Sverker Olofsson – sammanfattas i boken.

Kapitlen:

Kariesprevention hos barn – hur går det egentligen?

Har vi kommit så långt det är möjligt att förebygga karies hos barn och ungdomar? Den frågan belyses av Svante Twetman, pedodonti, som bl.a. påpekar att munhälsan till stor del har en sociala bakgrund.

Sömntandställning mot snarkning och sömnapné

Marie Marklund, ortodonti, berättar om varför både män och kvinnor snarkar och hur det kan genom andningsstopp – sömnapné –äventyra hälsan. En rätt anpassad tandställning kan faktiskt hjälpa många med det här problemet.

Hur farligt är amalgamet?

Anders Berglund, tandteknikerutbildningen, berättar om den numera väl studerade kvicksilverlegering som nu är på väg ut ur tandvården och om de lite mindre undersökta plastmaterial m.m. som är på väg in istället.

Sätta tänderna i datorn – om virtuell radiologi

Jan Ahlqvist, oral diagnostisk radiologi, presenterar ett projekt som går ut på att utbilda studenter i att förstå och tolka röntgenbilder utan att utsätta patienter för röntgenstrålning.

Whiplashskada – orsak till ätsvårigheter

Per-Olof Eriksson, klinisk oral fysiologi, berättar om sambandet mellan nackens och käkarna funktion. Om behandlingen är sjukvård eller tandvård är en fråga med stor betydelse för patientens ekonomi. understryker Lars-Eric Thornell, anatom och företagsläkare.

Det växer fast! - om tandimplantat och benbildning 

Ett av den moderna tandvårdens stora framsteg är tekniken för att få tandimplantat att växa fast och ny benvävnad att bildas. Käkkirurgen Stefan Lundgren och Maria Ransjö, oral cellbiologi, beskriver också hur man kan förbättra resultaten med implanterat ben och konstgjorda material.

Forskningens Dag har sedan 1998 arrangerats av Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Arrangemanget, där aktiva forskare presenterar sina rön för allmänheten, har sedan dess varit en årlig publikframgång:

• "Fett – på gott och ont" (1998); "Socker – upp och ner" (1999);

• "Bot för barnlöshet" (2000, finns som pdf);

• "Reservdelsmänniskan" (2001, finns som pdf); "Ihärdiga infektioner" (2002, finns som pdf);

• "Pigg eller opigg i knoppen – ett åldrandets huvudproblem" (2003, finns som pdf);

• "Stroke – ett slag mot hjärnan" (2004, finns som pdf);

• "Prostatacancer – mannens gissel" (2005, finns i tryckt form).

Forskningens Dag 2007, den 15 april i Umeå och den 22 april i Lycksele, har rubriken "ögat i blickfånget" och kommer att handla om ögonsjukdomar.

Odontologiboken och några av de tidigare utgivna kan beställas kostnadsfritt från

Medicinska fakultetens kansli Umeå universitet
901 87 UMEÅ

Böckerna kan också läsas i pdf-format via fakultetens webbsida www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag

För kontaktuppgifter till de medverkande, se www.umu.se/sok/personalkatalog

Redaktör: Hans Fällman