"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-29

På djupet i smärtande nackmuskler

NYHET Det finns skillnader i den kemiska sammansättningen mellan smärtande och friska muskler som delvis kan förklara kroniska smärtor i nacken och skuldran, visar Jenny Hadrévi i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 6 december.

Smärta och obehag i nacke och skuldror på grund av monotont upprepande eller statiskt arbete är en av vanligaste orsakerna till sjukskrivning i västvärlden, vilket är både kostsamt för samhället och påfrestande för dem som drabbas.

Diagnosen myalgi förekommer eftersom dessa kroniska arbetsrelaterade smärtor antas komma från musklerna. De faktiska mekanismerna är emellertid ännu okända. Avhandlingen utvärderar en proteinkemisk metod för att få en så övergripande och tillförlitlig muskelanalys som möjligt. Med moderna analysmetoder analyseras muskelprover (biopsier) för att jämföra uttrycken av proteiner (”proteomik”) och ämnesomsättningsprodukter (”metabolomik”) i frisk och smärtande muskelvävnad, framför allt i kappmuskeln, musculus trapezius, som går mellan nacken och skuldran och som lyfter axlarna och stagar huvudet.

Resultaten visar att det troligen finns en ändrad ämnesomsättning, andra proteiner och stress på cellnivå i de smärtande musklerna. Detta kan inte helt förklara mekanismerna bakom trapeziusmyalgi, men det är viktiga ledtrådar till fortsatta studier av kroniska smärttillstånd i musklerna.

Jenny Hadrévi är forskarstuderande vid Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, och doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet. Hon kan nås påmobil 073-460 70 57
e-post jhi@hig.se
Torsdagen den 6 december försvarar Jenny Hadrévi, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Tillämpning av proteomiska och metabolomiska metoder på human skelettmuskel med inriktning mot kronisk trapezius-myalgi (engelsk titel: Applying proteomics and metabolomics for studying human skeletal muscle with a focus on chronic trapezius myalgia).Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal BiA 201, Biologihuset.
Fakultetsopponent är professor Mary F Barbe, Temple University, Philadelphia, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-61399