"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-23

På jakt efter antibiotika från havets djup

NYHET Det blir allt svårare att bota infektionssjukdomar eftersom mikroorganismer blivit motståndskraftiga mot existerande läkemedel. Forskare vid Umeå och Tromsö universitet har därför allierat sig för att leta efter nya antibiotika i organismer som lever under extrema förhållanden i Norska havet.

– Vi ser det som en fantastisk möjlighet att få undersöka den outnyttjade resurs som finns i Norska havet. För att kunna leva där har organismer utvecklat väldigt speciella egenskaper och vi hoppas därför kunna finna unik antibiotika i dem, säger Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi.

Extrema förhållanden

I Norska havet finns organismer som lever under väldigt extrema förhållanden – de kallas extremofiler. Under stora delar av året lever de i vatten som är helt kolsvart. När sommaren kommer nås de av solljus både dag och natt. Salterna och temperaturerna är också väldigt speciella. Forskarna ska nu ta reda på om extremofilerna innehåller extrakt som kan användas till nya läkemedel mot infektionssjukdomar.

Små men betydelsefulla molekyler

De norska forskarna samlar in extremofiler och skickar sedan extrakt från organismerna till Umeå. – I ett första steg ska vi studera extrakt från bakterier, svampar och alger, men i princip är alla organismer intressanta, berättar Fredrik Almqvist.
Vid Umeå Centre for Microbial Research finns sedan tidigare etablerade testsystem som ska användas för att undersöka extrakten från naturprodukterna. Målet är att identifiera små, men betydelsefulla, molekyler som kan förhindra mikroorganismers förmåga att orsaka infektioner. Dessa molekyler kan i sin tur leda till nya framtida antibiotika och de är dessutom viktiga forskningsverktyg i jakten på kunskap om infektionssjukdomar.

Forskningsprojektet har möjliggjorts tack vare bidrag på 38 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och motsvarande summa från norska staten.

Foto: © Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, © Marbank, R. A. Johansen

Redaktör: Karin Wikman