"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-17

På jakt efter förändringar vid blodcancer

NYHET De stegvisa förändringar som leder till cancer i blodceller granskas och kartläggs i den avhandling som Sofie Degerman försvarar vid Umeå universitet den 21 maj.

Det finns flera former av blodcancer, gemensamt för dem alla är en oreglerad tillväxt av de vita blodkropparna. I avhandlingen granskas de förändringar som sker när en normal blodcell utvecklas till cancercell. Målet är att hitta nya möjligheter till behandling och diagnos.

Cancer uppstår efter ett antal förändringar i cellens inbyggda kontrollsystem som normalt ska begränsa dess livslängd och stoppa tillväxten om något är fel. Avhandlingen visar hur en typ av odlade blodceller, lymfocyter, efter en tid genomgår spontana förändringar som ger dem en obegränsad förmåga att dela sig, dvs. ”evigt liv”. Att detta sker är mycket ovanligt och kan t.ex. liknas vid processen när leukemi utvecklas hos människa. Att cancercellen skaffar sig ”evigt liv” kallas immortalisering och genom att lymfocyterna analyserades vid upprepade tillfällen under odlingen påvisades flera steg med betydelse för cellernas fortsatta tillväxt, t.ex. tydliga förändringar i uttryck av gener som är betydelsefulla för cellernas förmåga att växa och för igenkänning av och reparation av skador på arvsmassan.

En annan viktig faktor i arvsmassan för att reglera hur många gånger en cell kan dela sig är kromosomernas ändpartier, telomererna. De flesta cancerceller stabiliserar sina telomerer genom att aktivera ett enzymkomplex, telomeras, vilket kan leda till en obegränsad förmåga att dela sig. I avhandlingen framläggs nya fynd om hur telomererna regleras och bl.a. visas att aktivering av telomeras sker sent under lymfocyternas immortalisering. Flera förändringar som uppstod när de odlade cellerna immortaliserades kunde också ses i lymftumörceller från patienter, och vissa av dessa förändringar är tänkbara mål för framtida behandling.

Sofie Degerman är bosatt i Sävar och uppvuxen i Skellefteå. Hon är doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, enheten för patologi, Umeå universitet, där hon kan nås på tel. 090-785 28 73 mobil 070-277 18 88
e-post sofie.degerman@medbio.umu.se

Fredagen den 21 maj 2010 försvarar Sofie Degerman, Inst. för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The immortalization process of T cells -with focus on the regulation of telomere length and telomerase activity (Immortaliseringsprocessen av T-celler - med fokus på reglering av telomerlängd och telomerasaktivitet). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.
Fakultetsopponent är prof. John Sedivy, Brown University, RI, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33466