"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-12-10

På jakt efter likheter och skillnader som ger de rätta produkterna

NYHET Organisationer kan spara mycket pengar och tid genom att återanvända delar mellan sina olika produkter. Kruxet är att hålla ordning på produkternas likheter och skillnader. Industridoktoranden Magnus Eriksson har i sin avhandling utvecklat metoder för detta.

Magnus Eriksson har utgått från ett synsätt som kallas produktlinjeutveckling. Detta är en strategi för återanvändning som fokuserar på familjer av likartade produkter. Grundidén bakom produktlinjeutveckling är att produkter som fyller behoven inom ett visst marknadssegment har ett stort antal gemensamma egenskaper, men även ett antal skillnader. Genom att systematiskt hantera dessa likheter och skillnader får produktutvecklare bättre kunskap om vilka delar av produkterna som är kostnadseffektiva att återanvända inom en viss produktfamilj.

Det övergripande målet för arbetet har varit att utveckla metoder och verktyg som gör det möjligt att effektivt hantera likheter och skillnader mellan produkter i produktfamiljer. Arbetet har genomförts i nära samarbete mellan institutionen för datavetenskap och BAE Systems Hägglunds AB. De utvecklade metoderna och verktygen har tillämpats och kontinuerligt utvärderats inom pågående utvecklingsprojekt vid Hägglunds.

Fredagen den 14 december försvarar Magnus Eriksson, Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln: Engineering Families of Software-Intensive Systems using Features, Goals and Scenarios. Disputationen äger rum kl. 13.15, i sal MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent är Professor Klaus Schmid, Universitet Hildesheim, Tyskland.

Magnus kommer ursprungligen från Undrom, en by sju mil söder om Örnsköldsvik i Västernorrland.

För ytterligare information, kontakta gärna: Magnus Eriksson Telefon: 090 - 786 9648 Mobil: 070 - 2151 843
E-post:magnuse@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman