"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-04

På jakt efter nya läkemedel

NYHET Genom en avhandling, som bygger på en tredimensionell bild av peptidhormoner, har Mattias Hedenström, Umeå universitet, bidragit med information som kan användas i utveckling av nya läkemedel.

Kunskap om strukturen hos molekyler som binder till receptorer i vår kropp, den så kallade bioaktiva konformationen, är en grundsten i vår förståelse av en mängd biologiska processer. Många av dessa processer styrs av peptidhormoner.

Eftersom peptidhormoner besitter egenskaper som gör dem olämpliga som läkemedel, försöker man att utveckla läkemedel med liknande effekt men med bättre läkemedelsegenskaper, så kallade mimetikor. Dessa kan i vissa fall användas i behandling av sjukdomar orsakade av hormonrubbningar. En tredimensionell bild av hur peptidhormoner och antibakteriella ämnen binder till specifika molekyler i våra celler eller i en bakterie ger värdefull information som kan användas i utveckling av nya läkemedel.

Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) är en analysmetod med vars hjälp man kan få en tredimensionell bild av molekyler. Denna metod har använts i studien för att ge ökad kunskap i om hur peptidhormonerna desmopressin och leu-enkephalin agerar i våra celler. Metoden har även använts för att på molekylnivå studera funktionen hos en substansklass som potentiellt kan användas i behandling av urinvägsinfektioner.

E-publicering av avhandlingen finns på: publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=320

Fredagen den 8 oktober försvarar Mattias Hedenström, Kemiska institutionen, organisk kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln NMR as a Tool in Drug Research – Structure elucidation of peptidomimetics and pilicide-chaperone complexes. Svensk titel: NMR, ett redskap inom läkemedelsforskning – strukturbestämning av peptidomimetikor och pilicid-chaperon complex.

Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal KB3B1, KBC. Fakultetsopponent är professor Michael P Williamson, Department of Molecular Biology and Biotechnology, university of Sheffield, , England.

Mattias Hedenström nås på:Telefon: 090-786 53 59Mobil: 070-395 15 09
E-post: mattias.hedenstrom@chem.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg