"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-05

På spaning efter EU i den svenska valrörelsen

NYHET Sieps Podcast går på spaning efter EU i den svenska valrörelsen. Men EU-frågorna för en undanskymd plats bland partiernas ställningstaganden. Varför är det så? För att reflektera kring detta gästas detta avsnitt av Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, och Maria Strömvik, universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Nästa svenska regering kommer att företräda Sverige i många sammanhang inom EU och spela huvudrollen när Sverige tar över EU:s ordförandeskap första halvan av 2023. Det svenska riksdagsvalet den 11 september borde således vara en möjlighet för det svenska folket att välja vilka ståndpunkter regeringen ska företräda i EU-förhandlingar. Men enligt Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, lyser åsikter i EU-frågor med sin frånvaro i valrörelsen. Det innebär att politikerna missar möjligheten att förankra sina ställningstaganden bland väljarna, menar han.

Bland förklaringarna till detta tar Maria Strömvik upp att politikerna inte ser riksdagsvalet som rätt tillfälle för att ta upp EU-frågor, men också att media inte tar upp frågorna. Vilket i sin tur kan bero på bristande förståelse för EU-systemet och uppfattningen att svenska politiker har för lite att säga till om där.

Samtalet kretsar också kring vad EU-frågornas frånvaro i valrörelsen kan leda till på längre sikt, i termer av bristande ansvarsutkrävande, legitimitet och demokrati.

Programledare för Sieps Podcast är som vanligt Annika Ström Melin och Göran von Sydow.