"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-26

På väg mot ett fetare klimat i Västerbotten

NYHET Västerbottens län har drabbats av en klimatförändring de senaste åren när det gäller synen på riskerna med höga fettintag. Den slutsatsen drar forskare vid Umeå universitet i en unik långtidsstudie om blodfetter.

Studien, som nu publiceras i tidskriften Global Health Action, analyserar förändringarna av blodfettvärden i Västerbottens län de senaste 20 åren. Under den första fasen, 1990–2002, var nedgången i kolesterol bland deltagarna i Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) mycket påtaglig. I en andra fas, 2003–2008, planade värdena i princip ut på 2002 års nivå samtidigt som dödsfallen i hjärtinfarkt minskade dramatiskt. Nationella data visar att medelålders män och kvinnor i Västerbotten till och med hamnade under riksgenomsnittet. Även om högt blodtryck och rökning också minskade under de åren, bedöms nedgången i kolesterolvärdena ha haft stor betydelse.

De senaste åren har trenden emellertid vänt och 2009–2010 ökade medelvärdet för kolesterol påtagligt igen. Om det blir några långsiktiga konsekvenser av trendbrottet kan kommande forskning om sjuklighet och dödlighet i Västerbotten ge svar på. Det faktum att kolesterolökningen är densamma oavsett utbildningsnivå, och att den gått hand i hand med stigande försäljning av feta mejeriprodukter, kan tolkas som en ”klimatförändring” i befolkningens syn på sambanden mellan hälsa och högt fettintag.

I övrigt visar forskargruppen även att:

  • Skillnader i kolesterolvärden kvarstår mellan grupper med kort och lång utbildning: Kortutbildade har generellt högre blodfettsvärden.
  • Geografin spelar stor roll för riskfaktormönstret: Befolkningen i inlandets små kommuner har de högsta kolesterolvärdena.
  • Sjukvården i Västerbotten har blivit bättre på att med blodfettssänkande medel behandla patienter med höga blodfetter på ett effektivt sätt.

Studien är baserad på data från Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), en internationellt sett unik befolkningsstudie som under de senaste 20 åren samlat prover och enkätsvar från fler än 100 000 deltagare i länet. På 1980-talet hade Västerbotten landets högsta dödlighet i hjärtinfarkt bland medelålders män. En samlad expertkår såg höga nivåer av kolesterol, blodtryck och blodsocker som de viktigaste förklaringarna. Därför startade landstinget 1985 det så kallade Norsjöprojektet för förebyggande insatser med primärvården. Under namnet Västerbottensmodellen utformades och spreds motsvarande upplägg till alla kommuner i Västerbottens län, där man sedan dess kombinerar hälsoundersökningar bland 40-, 50- och 60-åringar med hälsofrämjande insatser i lokalsamhället.

För mer information, kontakta gärnadistriktsläkare, adj. universitetslektor Margareta Norberg,
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet,tel. 070-187 13 35
e-post margareta.norberg@epiph.umu.se

Referens

Nawi Ng, Owe Johnson, Bernt Lindahl , Margareta Norberg. A reversal of decreasing trends in population cholesterol levels in Västerbotten County, Sweden. Glob Health Action 2012, 5: 10367- DOI: 10.3402/gha.v5i0.10367/
artikellänk

Redaktör: Hans Fällman