"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-16

Pado Metaware årets avknoppningsföretag 2007

NYHET Connect Norr och Umeå Universitet delade under Umeågalan ut pris till årets avknoppningsföretag 2007. Värdig vinnare blev Pado Metaware med Tomer Shalit som VD.

Juryns motivering: Ett nybildat, men moget, företag med en återfallsentreprenör i spetsen. Här har man förenat spetskompetens inom teknik och design. Med intryck från spelteknologi och DNA-teknik har man förenklat användargränssnittet för dagligt verksamhetsstöd. Man har identifierat ett behov hos alla oss som skapar text och jämför olika dokumentversioner och har under förvånansvärt kort tid tagit fram ett helt nytt kommersiellt skalbart program.

Om Pado Metaware AB

De ursprungliga idéerna till Pados produkt OmniPad utvecklades under Tomer Shalits tid på Designhögskolan i Umeå. Spetskompetenserna hos de tre grundarna, Tomer Shalit, Mark Dixon och Timothy Poston, kommer främst från mjukvaruutveckling och matematik. Grundarna har tidigare startat bolag tillsammans. Pado utvecklar och säljer programmet OmniPad som utgör ett nytt effektiviseringsverktyg för alla företag och organisationer som producerar text. Programmet fungerar tillsammans med de marknadsledande ordbehandlingsprogrammen. OmniPad vilar på en ny teknik för att överblicka ändringar i ett textflöde och sammanfoga olika dokumentversioner, och möjliggör för flera personer att samsas om att skapa text.

Tävlingen Årets avknoppningsföretag är ett led i Connect Norrs arbete med att stimulera innovationskraft och entreprenörsanda genom goda exempel. Tävlingen är öppen för företag som har sin grund inom forskning och utbildning vid en högskola och kan vara en förebild för entreprenörer, forskare och studenter.
– Det räcker inte med att Sverige är bland de bästa nationerna inom forskning och utveckling om det inte slår igenom i ett konkurrenskraftigt entreprenörskap. Med inspiration från tävlingen Årets avknoppningsföretag hoppas vi att fler studenter och forskare medverkar till att fler företag kan startas, säger Connect Norrs VD Maria Wallin Wållberg.

För ytterligare information kontakta:

Tomer Shalit, VD Pado Metaware AB: 070-548 99 99
Maria Wallin Wållberg, VD Connect Norr: 070-588 67 66

Mer om tävlingen Årets avknoppningsföretag

Årets avknoppningsföretag utgör ett led i Connect Västerbottens arbete med att stimulera innovationskraft och entreprenörsanda. Syftet är att lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer vid regionens universitet och högskolor för att dessa ska kunna inspirera och verka som förebilder. Priset delas ut tillsammans med Umeå universitet.

Ansökningsförfarandet

Årets avknoppningsföretag och ansökan till detta pris är öppen för företag som • har sin grund inom forskning eller utbildning vid universitet/ högskola i regionen, • grundats under de senaste fem åren, • inledningsvis varit entreprenörstyrt, • är aktivt, med en tydlig affärsidé och under tillväxt och
• kan vara en förebild för entreprenörer, forskare och studenter.

Kriterier

Vid juryns genomgång av företagen görs en bedömning av bl.a • management • affärsmodell • skalbarhet • unikitet • patent eller annat skydd • potential • "proof of concept" • teknisk nivå och/eller forskningskoppling
• nytänkande/innovationskraft.

Juryn består av styrgruppen Connect Västerbotten: Martin Morin, StiMor Invest, Maria Wallin Wållberg, Innovationsbron, Karin Bodin Jonsson, Polarbröd, Mikael Stålfjäll, SEB, Barbro Renkel, Uminova Innovation, Anders Gothefors, Connect, Magnus Orregård, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, samt Ulf Edlund, Umeå universitet.

Connect stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i Sverige genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. Genom att arrangera aktiviteter och erbjuda rådgivning stödjer och förstärker Connect entreprenörernas och tillväxtföretagens möjligheter. Entreprenörens behov står alltid i centrum. Målet är att påskynda tillväxtföretagens kommersialisering och att skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Verksamheten drivs i regionala nätverk som hålls samman av Connect Sverige. I nätverken deltar personer med erfarenhet från olika kompetensområden med tid och råd i Connects aktiviteter. Exempel på sådana personer är entreprenörer, revisorer, advokater, management- och marknadskonsulter samt riskkapitalister.

För mer information om Connect Norr som är ett av de sex nätverken i Sverige se: www.connectnorr.org

Redaktör: Carina Dahlberg