"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-27

Panelsamtal: (Nya) Bilder av Norrland

NYHET På flera orter i norra Sverige pågår omfattande industriinvesteringar som ofta benämns som del av en hållbar omställning inom grön teknologi. Även om pandemin exponerat fördelar med livet utanför de större städerna ser vi alltjämt att bilden av Norrland är ett problem. Den 22 oktober 2021 arrangerade CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet) ett panelsamtal där dessa frågor diskuterades.

På flera orter i norra Sverige pågår just nu omfattande industriinvesteringar som ofta benämns som del av en hållbar omställning inom grön teknologi. Det är ingen överdrift att säga att norra Sverige har blivit hett i den allmänna debatten då det är tydligt att det är i den norra landsändan framtidens jobb håller på att skapas vilket utöver nya möjligheter för regional utveckling också medför otroliga utmaningar bl.a. vad gäller att säkra långsiktig kompetensförsörjning på platser som redan nu har låg arbetslöshet. Även om pandemin har exponerat fördelarna med livet utanför de större städerna, och Dagens Nyheter på ledarplats nyligen (20/9) uttryckt ånger över sitt ointresse och sin okunnighet om vad som händer i norra Sverige, ser vi alltjämt att bilden av Norrland är ett problem. Kommer investeringar och en nyväckt problematisering av storstadslivet bidra till ett större trendbrott från den så kallade urbana normen?

Den 22 oktober 2021 arrangerades ett panelsamtal vid CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet) där ämnet diskuterades. Här visas en inspelning av detta panelsamtal.

Under detta panelsamtal samtalar tre forskare med gemensamt intresse av det nordliga och centrum-periferi relationer om hur bilden av norra Sverige porträtteras i media, populärkultur, regionalpolitik och forskning för att lyfta fram om, och i så fall hur, bilden av Norrland håller på att utmanas och omförhandlas, eller om vi snarare ser en förstärkning av redan etablerade representationer.

Medverkande

Madeleine Eriksson, docent i kulturgeografi vid Umeå universitet som skrivit om bilden av Norrland och forskar om marginaliserade gruppers möjligheter att bo och arbeta i växande städer.

Angelika Sjöstedt, etnolog och docent i genusvetenskap vid Mittuniversitetet vars forskning rör sig kring representationer av centrum och periferi med fokus på arbetsliv, genus samt olika former av organisering och motstånd.

Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vicerektor vid Umeå universitet vars forskning i huvudsak handlar om turism och regional utveckling med särskilt fokus på nordliga, perifera områden och i polartrakterna.

Samtalet leddes av Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi och forskningsledare vid CERUM.

Panelsamtal: (Nya) Bilder av Norrland