"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-21

Avhandling: Parametrar för vänster förmaksfunktion i klinisk praktik

NYHET Rätt utvärdering av vänster förmak har stor betydelse för prognos av hjärtkärlsjukdom, visar avhandling. Mätning med ekokardiografi ger en kraftfull förutsägelse.

Text: Ola Nilsson

Det kliniska forskningsintresset fram till förra decenniet var mest inriktat på vänster förmaks storlek. Nyligen har snabba tekniska framsteg underlättat mer detaljerad utvärdering av funktionen. Trots att det ännu inte rekommenderats i riktlinjerna kan den rutinmässiga utvärderingen av funktionen hos vänster hjärtkammare förbättra det prognostiska värdet i olika kliniska miljöer, visar Ibadete Bytyçi I sin avhandling vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Försämrad funktion hos patienter med hjärtsvikt, förmaksflimmer, hjärtklaffssjukdom, kardiomyopatier och andra hjärtsjukdomar har visat sig ha samband med symtom, sjukhusvistelse, risk för arytmi och andra negativa hjärthändelser.

I avhandlingen visas att mätning med ekokardiografi av vänster förmaksmyokardial deformation och dess styvhet är en kraftfulla förutsägare för kliniska resultat hos patienter med olika hjärtkärlsjukdomar.

Resultaten av denna avhandling visar att minskad följsamhet och ökad styvhet är starkt förknippade med ökade hjärthändelser hos patienter med hjärtsvikt. Det förväntas att den ökade stelheten i vänster kammare kan bidra till försämrad livskvalitet genom ständig ökning av trycket i kammaren och dess omvända överföring till lungcirkulationen.

För att stärka argumentet ytterligare har vi i vår metaanalys visat ett starkt samband mellan myokardial deformation och tryck i kammaren. Dessutom var funktionen mer exakt och överlägsen när det gäller att förutsäga förhöjt tryck jämfört med kammarens storlek.

De aktuella uppgifterna tyder på att den kombinerade utvärderingen av vänster kammarens storlek och funktion är avgörande för att optimera dess prognostiska roll och diagnostiska noggrannhet. Således är vänster förmak en integrerad komponent i den övergripande hjärtstrukturen och funktionen och det är långt ifrån en enkel ledningskammare.

Ibadete Bytyçi arbetar som kardiolog i Pristina, Kosovo.

Kontakt

Ibadete Bytyci
Övrig/annan befattning
E-post
E-post