"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-30

Parter satsar på sjuksköterskeprogram i Lycksele

NYHET Sjuksköterskeprogrammet som Umeå universitet erbjuder på distans i Lycksele kommer inför terminsstart hösten 2017 att vidareutvecklas med fler fysiska träffar och mer klinisk träning. Beslutet om att utveckla utbildningen i Lycksele fattades förra veckan av Umeå universitet.

Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele, som är viktig för inlandets kompetensförsörjning av sjuksköterskor, har intag vart tredje år och ges på distans med fysiska träffar i Lycksele. Nu har Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Lycksele kommun och Lycksele lärcentrum beslutat om ett fortsatt samarbete för att utveckla programmet och den kliniska träningen.

Birgitta Bernspång.
Foto: Mattias Pettersson.

- Medicinska fakultetens fakultetsnämnd har nu beslutat att fortsätta med intagning till distansutbildningen i Lycksele hösten 2017, förutsatt att framför allt kliniskt träningscentrum, KTC, är adekvat utrustat och att verksamhetsförlagd utbildning, VFU, finns i tillräcklig omfattning, säger Birgitta Bernspång, som är vicedekan för utbildning vid medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Elisabeth Lindmark.
Foto: German Diaz.

– Det är glädjande att sjuksköterskeutbildningen i Lycksele blir kvar och utvecklas. Den är en viktig del i att trygga framtidens kompetensförsörjning, säger Elisabeth Lindmark, enhetschef utbildning vid FoU-staben, Västerbottens läns landsting.

När sjuksköterskestudenterna i distansutbildningen kommer till Lycksele för fysiska träffar handlar undervisningen till största del om den viktiga praktiska träningen som sker i ett särskilt klinisk träningscenter (KTC). Där övar studenterna på olika moment som exempelvis att sätta dropp eller utföra hjärt- lungräddning, på dockor och annan utrustning.

Inför nästa programstart ska Lyckseles KTC uppgraderas och kompletteras med ny utrustning och nytt material, och lokal vårdpersonal ska hjälpa till vid de fysiska träffarna.

En viktig del i utbildningen är den kliniska träningen i vården, en så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Idag är antalet studenter som behöver praktikplatser större än tidigare. Utmaningen med att hitta praktikplatser innebär att alla vårdgivare i hela länet - landstinget och kommunerna - måste involveras för att säkerställa att alla studenter har möjlighet att göra VFU.

För mer information, kontakta gärna:

Diana Berggren, dekan, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 090-785 14 60, diana.berggren@umu.se

Elisabeth Lindmark, enhetschef utbildning FoU-staben, Västerbottens läns landsting, 090-785 71 76, elisabeth.lindmark@vll.se

Genrebild: Malin Grönborg

Redaktör: Lena Åminne