"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-26

Umeå universitet - en avgörande roll

NYHET För att främja kunskapsutbyte och samverkan höll Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun nyligen en partnerskapsdag. Det strategiska partnerskapet, som inleddes 2019, syftar till att främja utveckling inom kompetensförsörjning, innovation, forskning och utbildning.

Text: Charlotte Ståhl

Medarbetare från Örnsköldsviks kommun och forskare från Umeå universitet samlades i Örnsköldsvik för att diskutera utmaningar och möjligheter inom tillväxt och utveckling. En central fråga som togs upp var behovet av att utveckla nya stadsdelar och hur man kan säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft.

Enligt tillväxtstrategen Joakim Byström är detta av stor betydelse. Han betonar vikten av att kommunen och universitetet inte uppfattas som separata världar eller något abstrakt långt bort. Genom att skapa en naturlig relation och mötesplats, som både AIMday och partnerskapsdagen, kan kunskapen som produceras lättare omsättas i praktiken. Detta möjliggör ömsesidig förståelse och öppnar upp för effektiva samarbeten där man vet var man kan vända sig för att få svar, menar han.

- Det är ett sätt att faktiskt tillämpa den kunskap som produceras på något vis och det är mycket lättare att göra det om det finns någon naturlig relation, en naturlig mötesplats.

20230524__.jpg

Joakim Byström framhåller vikten av partnerskapsdagen som en naturlig brygga mellan Örnsköldsviks kommun och akademin. Foto: Charlotte Ståhl

Betydelsfullt för den framtida samhällsomvandlingen

Ett strategiskt partnerskap kan ha en betydande inverkan på den framtida samhällsomvandlingen i Norr. Akademins roll som samarbetspartner blir avgörande för att identifiera och fokusera på de stora utmaningarna som regionen står inför. Ett konkret exempel är kompetensförsörjningen, som för närvarande utgör en av de mest utmanande frågorna.

Lyckas vi inte med att möta den här utmaningen kanske det är ett hot mot hela samhällsomvandlingen

Men Joakim tror att akademin har möjlighet att belysa och uppmärksamma dessa utmaningar, vilket är avgörande för att hjälpa kommunerna att kommunicera de betydande behoven och kraven på ett tydligt sätt. Genom att etablera nära samarbeten och strategiska partnerskap kan akademin och samhället tillsammans arbeta mot att hitta lösningar och främja en framgångsrik och hållbar samhällsutveckling i Norr.

Umeå universitet kan täcka kunskapsluckorna

Genom att presentera ett konkret exempel från arbetet i Husum och Grundsund gav han åhörarna en djupare förståelse för de möjligheter och utmaningar som präglar dessa projekt. Joakim underströk även vikten av forskningen vid Umeå universitet för att stödja och stärka insatserna. Samarbetet med Umeå universitet spelar en avgörande roll i omvandlingen och utvecklingen av Husum och Grundsund, berättade Joakim.

- Vi har stora kunskapsluckor när det kommer till social hållbarhet, hur man jobbar med de frågorna.

Arbetet bygger på ett perspektiv enligt Agenda 2030 och innefattar tre dimensioner av hållbarhet. 

- Om man ser det ekologiska som en katalysator för en omställning i Grundsunda, och det ekonomiska sköter sig själv, lite grann så. Men det sociala sköter ju inte sig själv på en ort som redan har utmaningar.

Därför blir det oerhört viktigt att hitta beprövad kunskap och arbeta med det man tror kan fungera, avslutar han.