"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-01

Partnerskapsdag med Örnsköldsviks kommun blev startskottet på långt samarbete

NYHET I mitten av november hölls den första partnerskapsdagen mellan Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun. Ett strategiskt samarbete med fokus på hållbar tillväxt, hälso- och sjukvård samt bioekonomi. Under dagen lyftes bland annat goda exempel på samarbeten som redan pågår inom partnerskapet.

Text: Alekzandra Granath

Partnerskapsavtalet mellan Umeå universitet och Örnsköldsvik kommun tecknades under våren 2019 och i mitten av november hölls alltså den första träffen. I och med den rådande pandemin genomfördes dagen helt digitalt.

– Partnerskapet är relativt nytt och det hade inte ens hunnit varit igång ett år innan Covid-19 slog till, vilket har skapat lite speciella förutsättningar. Vi som samordnare har inte lyckats träffats fysiskt under hela 2020, berättar Martin Englund, koordinator i partnerskapet och projektsamordnare på Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet.

Dagen bestod till större del av att visa upp goda exempel av pågående samarbeten inom partnerskapet, för att ge inspiration och väcka nya idéer på samarbeten. Ett av de goda exempel som pågår just nu är det mellan Flerspråkigt centrum i Örnsköldsvik och forskare vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet som tillsammans arbetar för att utveckla fjärrundervisning.

– En del i vårt samverkansavtal är att utveckla fjärrundervisning, framför allt inom ämnet modersmål. I och med samarbetet har vi fått tillgång till nätverket R10 som består av tio inlandskommuner i Västerbotten, berättade Jonas Näslund, chef på Flerspråkigt centrum i Örnsköldsvik under dagen.

Jonas Näslund understrykte också under mötet hur viktigt samarbetet med Umeå universitet är för Flerspråkigt centrum. Att det är viktigt att ha ett partnerskap överlag håller Martin Englund med om.

– Vi har olika roller i samhället och att arbeta långsiktigt tillsammans kan bidra till bättre förståelse för samhällets behov, och till lösningar på dess utmaningar.

Enligt honom är målet med partnerskapet för Umeå universitet dels att höja kvaliteten på universitetets forskning och utbildning men också att nå ömsesidig utveckling tillsammans med Örnsköldsviks kommun.

Med på partnerskapsdagen fanns också kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik, Per Nylén, som menade att dagen var ett avstamp på ett långvarigt och spännande samarbete.

– Partnerskapet ska bygga på våra styrkor, vi ska båda ta med oss något in i partnerskapet. Örnsköldsvik ska vara ett kreativt nav med stark utveckling och plats för 65000 nyfikna. Det handlar dels om fler invånare, men också de som av olika anledningar finns här och finner nyfikenhet på Örnsköldsvik. Det handlar om hållbar tillväxt, ett lärande för livet. Allt det här matchar med partnerskapet med Umeå universitet.

Efter den första partnerskapsdagen ser Martin Englund ljust på framtiden och hoppas att den bidragit till inspiration för nya samverkansprojekt.

– Det blev en lyckad dag som varvades med goda exempel på samverkan mellan våra organisationer och en möjlighet till att fördjupa sig i ett antal diskussionspass där forskare och personal från kommunen möttes för att diskutera.