"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-18

Patrik Danielson får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa translationella forskning

NYHET Patrik Danielson, universitetslektor och docent i anatomi vid Umeå universitet, samt ST-läkare vid Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa translationella forskning. Utöver priset tilldelas han ett forskningsbidrag för i år på 452 000 kronor.

För att uppmuntra yngre forskare och translationell forskning, det vill säga forskning som omsätts i klinisk praxis, delar Svenska Läkaresällskapet (SLS) ut priset för bästa translationella forskning, 50 000 kronor. Pristagaren utses av sällskapets forskningsdelegation, som väljer bland de drygt 500 ansökningar om projektbidrag, som kommer in från medlemmarna varje år.

Patrik Danielson får priset för projektet ”Experimentella studier på lokalt producerade signalsubstansers betydelse för sjukdom i kollagenrik vävnad med fokus på muskelsenor och ögats hornhinna”.

- ”Svenska Läkaresällskapet har länge varit ett väldigt betydelsefullt stöd för vår forskning, inte minst genom att sällskapet och Cronqvists stiftelse, som sällskapet förvaltar, tillsammans beviljat mina projekt forskningsbidrag på drygt 1,2 miljoner kronor de senaste tre åren”, säger Patrik Danielson.

Patrik Danielsons forskning handlar om att kartlägga bakgrundsmekanismerna till ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kroppsvävnader som är rika på fiberproteinet kollagen, framförallt muskelsenor och ögats hornhinna. Skador som leder till överdriven ärrbildning i sådana vävnader, kan leda till grava funktionsnedsättningar och besvär, som rörelseinskränkning och smärta i fallet med senor respektive nedsatt syn eller blindhet när hornhinnan drabbas (ärr i hornhinnan är fjärde orsaken till blindhet i världen enligt WHO).

Det vore därför mycket välkommet med en bättre förståelse av varför vissa skador och patienter utvecklar stora vävnadsförändringar, medan andra inte gör det, för att kunna förebygga och behandla dessa tillstånd.

Delar av resultaten från forskningen på muskelsenor har redan lett till nya framgångsrika behandlingsmetoder och i framtiden hoppas man även kunna tillämpa kunskaperna i utvecklingen av behandlingar av ögonskador.

- ”Det är förstås en bekräftelse av det hårda arbete som hela min forskargrupp lagt ner att tilldelas det här priset, och en uppmuntran inför vårt fortsatta arbete”, säger Patrik Danielson.

Priset delas ut vid Medicinska riksstämman i anslutning till ett scenprogram då pristagaren gör en kortfattad presentation av sin forskning.

Mer information om priset och prisutdelningen lämnas av Håkan Billig, ordförande i SLS forskningsdelegation.
Telefon: 073-247 83 73.

Information om forskningen lämnas av pristagaren Patrik Danielson.
Telefon: 070-336 80 30.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz