"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-08

Patrik Norqvist får Baltics samverkanspris

NYHET Fysikern Patrik Norqvist, Umeå universitet, har tilldelats Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2011. Prissumman är på 100 000 kr.

Text: Karin Wikman

– Patrik Norqvist gör en suverän insats när han på sitt underhållande sätt demonstrerar hur fascinerande och fantastisk den vetenskapliga kunskapen om världen är. Vi behöver fler personer vilka likt Patrik och den förre pristagaren Mohammad Fazlhashemi tar vetenskapens publika roll på största allvar, säger Kjell Jonsson, prorektor vid Umeå universitet.

Patrik Norqvist har under flera år engagerat arbetat populärvetenskapligt för att ge en positiv och lekfull bild av naturvetenskap i allmänhet och fysikämnet i synnerhet. Han har medverkat som fysiker i ett flertal TV-program, bland annat Boston Tea Party på Kanal 5 och i SVT:s program Eftersnack, Sommarlov och Plus.

Tillsammans med kollegan Krister Wiklund ger han årligen ett flertal populärvetenskapliga föreläsningar på grundskolor och gymnasium, bland annat om Hollywoodfysik. Därutöver har de båda medverkat i ett EU-finansierat populärvetenskapligt projekt på Umevatoriet. Tillsammans har de utvecklat atombiljard, en relativistisk cykeltur och en ABC-bok i fysik.

Patrik Norqvist har även skrivit två uppskattade populärvetenskapliga böcker om fysik tillsammans med kollegan Maria Hamrin: ”Fysik i vardagen” och ”Nobelfysik i vardagen”. Dessutom är han frågekonstruktör och domare i Teknikåttan och Wallenbergs fysikpris samt domare i Teknik-SM för universitetsstudenter.

Juryns motivering lyder:

Patrik Norqvist får priset för att han på ett engagerat och lekfullt sätt spridit kunskap om naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet i en rad publika sammanhang, inte minst i olika TV-program med stor genomslagskraft. Hans arbete, tillsammans med kollegan Krister Wiklund, med att utveckla spel och simulatorer vid Umevatoriet har visat prov på stor kreativitet och därigenom stärkt naturvetenskapens attraktionskraft hos framför allt ungdomar.

Om Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning

Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning inrättades 2009 och tilldelades då Mohammad Fazlhashemi. Det delas ut vart annat år i samband med Umeå universitets vårpromotion, i år den 28 maj. Kandidaten till priset ska under det gångna året gjort värdefulla insatser inom det populärvetenskapliga området eller på annat sätt spridit forskningsinformation till allmänheten.


 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Patrik Norqvist, universitetslektor vid institutionen för fysik, Umeå universitet Telefon: 090-786 50 31, 070-6960311
E-post: patrik.norqvist@space.umu.se

Läs mer om Patrik Norqvist och hans arbeten:

Patrik Norqvists hemsida vid Institutionen för fysik, Umeå universitetPatrik Norqvists privata hemsidaEn grupp på Facebook om (och med) Patrik NorqvistFilmklipp på YouTube med Patrik NorqvistPressmeddelande om boken Fysik i vardagenPressmeddelande om boken Nobelfysik i vardagenFrågetävlingen TeknikåttanProjektet Umevatoriets virtuella världar (atombiljard, relativistisk cykeltur och ABC-bok i fysik)