"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-21

Pax Nordica 2012 – Nya hot och risker i ny tid

NYHET Årets Pax Nordica behandlar olika perspektiv av svensk säkerhetspolitik. Den svenska säkerhetspolitiken slits alltmer mellan olika, bitvis oförenliga prestationskrav. Seminariet som äger rum 23 februari är öppet för alla som vill delta.

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Under en 20-årsperiod har svensk säkerhetspolitik globaliserats. Förmågan att göra väpnade insatser har flyttats från svenskt territorium och närområde till Asien och Afrika. Alliansfriheten fortsätter att vara ett flexibelt politiskt instrument som medger vida tolkningsramar, definitioner och ageranden men som också kräver att svensk säkerhetspolitik framstår som trovärdig, stabil och pålitlig.
– Problemet är att den globala säkerhetspolitiska utvecklingen inte är entydig. Svensk säkerhetspolitik dras i åtminstone fyra olika riktningar som ställer olika krav konstaterar Niklas Eklund, universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Aktuell svensk säkerhetspolitik

Årets Pax Nordica behandlar olika perspektiv på de konkurrerande dimensionerna i aktuell svensk säkerhetspolitik. Frågor som kommer att behandlas är: •Går det att balansera de olika politiska kraven på Sverige under bevarad trovärdighet? •Hur operationaliserar man den politiska viljan i svensk säkerhetspolitik? •Hur ser den aktuella situationen ut i doktrinhistorisk belysning? •Hur ser man i Danmark på Sveriges roll i Arktis? •Vad spelar Sverige för roll i Nordeuropa ur finsk synvinkel? •Vad kan Sverige försvara genom FN? •Vems säkerhet är det som svensk trupp försvarar i Asien och Afrika?
Arrangörer för Pax Nordica är: Umeå universitet, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten och Umeå kommun i samarbete med FOI.

Välkomna till humanisthuset, Hörsal F, 23 februari kl. 13.00–17.00.

Program Moderator Alf Molin, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten.
13.00 Prorektor Kjell Jonsson välkomnar och inleder
13.10-13.35Gunilla Herolf, forskare, SIPRI "På egen hand eller tillsammans med andra? Svensk säkerhet och internationella organisationer"
13.40-14.05Krister Wahlbäck, Professor emeritus i Statsvetenskap “Östersjöområdet, Nordstream och svensk försvarsdoktrin”
14.10-14.35Hanna Ojanen, forskare, FIIA Helsingfors “Vilken roll spelar Sverige i Nordeuropa ur finsk synvinkel?”
14.35-14.55Paus med förfriskningar
14.55-15.20Johannes Riber Nordby, Military Analyst, DIIS Köpenhamn ”A Danish Strategy for the Arctic: A Contemporary Approach”
15.25-15.50Ronny Modigs, Sektionschef Utveckling och Analys, Försvarsmakten“Så här operationaliserar vi den politiska viljan”
16.00-17.00Paneldiskussion, moderator Niklas Eklund, Umeå universitet.

Kontaktperson: Niklas Eklund, universitetslektor i statsvetenskap E-post: niklas.eklund@pol.umu.se
Tel: 090-786 61 72

Redaktör: Carina Dahlberg