"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-13

Pax Nordica tar pulsen på säkerhetsläget

NYHET Vilka är hoten mot säkerheten i Sveriges närområde, kan man lita på medierna och vilka är utmaningarna för den sociala sammanhållningen? Det var några frågor som behandlades under Pax Nordica 2018, som arrangerades vid Umeå universitet på torsdagen.

Foto: Mattias Pettersson

– Årets upplaga av Pax Nordica blev verkligen intressant och angelägen både med tanke på det militära säkerhetsläget och den situation vi har i civilsamhället med behovet av en hållbar infrastruktur och krisberedskap för elnätet, IT-området. Vi har även en situation med falska nyheter och inverkan på sociala medier som blir ett allt större problem, vilket var intressant att diskutera, säger Niklas Eklund, docent vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, samt arrangör av Pax Nordica, som även modererade konferensens slutdiskussion.

Niklas Eklund, docent vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Niklas Eklund konstaterar att beredskapen inför renodlat militära hot i Sveriges närområde blir allt viktigare och det sker samtidigt som samhället behöver göra prioriteringar inom andra områden, exempelvis IT-området, sociala medier, elnätet, med mera. De allt mer avancerade systemen för kommunikation och försörjning bidrar till strukturell sårbarhet. Störningar i IT, stora elavbrott, översvämningar eller olyckor i kärnkraftverk är exempel på konkreta men också mycket omfattande hot.

En av de medverkande under Pax Nordica var Niklas Granholm, forskningsledare för avdelningen för försvarsanalys vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Han talade om de kraftiga förskjutningar som sker i världen, med ett EU i förändring, ökat tryck från Ryssland, problematiken i Mellanöstern, och inte minst kriget i Syrien, innebär att det just nu är mycket för världen att hantera samtidigt.

Patrik Oksanen, redaktör Hudiksvalls tidning tog upp den brännande frågan om man kan lita på medierna. Mikael Kurkiala, docent, Svenska kyrkan, diskuterade samhällets utmaningar för social sammanhållning, Staffan Ringbom, lektor, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors berättade om ekonomisk riskbedömning under säkerhetspolitiska utmaningar och avslutningsvis tog Heidi Avellan, redaktör, Sydsvenskan upp frågan om det är möjligt att garantera frihet utan demokrati.

Niklas Eklund anser att de förändringar som sker med teknisk utveckling, filterbubblor, med mera, gör att det offentliga samtalet inte längre är självklar arena för utbyte av tankar och idéer om beslut i gemensamma samhällsfrågor.

– De värderingar som samhällslivet bygger på och hur vi kommunicerar förändras parallellt med maktförskjutning, konflikter och politisk oro. Så det är onekligen mycket som händer samtidigt och mycket som vi måste förhålla oss till när vi analyserar läget. Det gjorde årets Pax Nordica extra intressant, säger Niklas Eklund.

Temat för konferensen var Skymningsläge eller i gryningen för en ny tid. Var anser du att vi befinner oss?

– Det är faktiskt värt att framhålla att både gryning och skymning representerar korta men regelbundet återkommande delar av dygnet. Världen har sett den här typen av förändringar tidigare, utan att någon med exakthet har kunnat fastställa vad som är tillfälligt och vad som blir bestående. Vad som fascinerar mig i vår samtid är däremot en växande oförmåga att se och diskutera alternativ och utvecklingsmöjligheter. Nostalgin, som Mikael så förtjänstfullt beskrev, är en otäck politisk kraft. Den fungerar ungefär som att sitta på sängkanten i gryningen och längta tillbaka till nattens drömmar. Det är ingen bra start på dagen, som jag ser det.      

Redaktör: Mattias Grundström Mitz