"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-02

Pedagog vid Umeå universitet får internationellt stipendium

NYHET Helene Ärlestig, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, har tilldelats ett stipendium från den internationella föreningen Delta Kappa Gamma. Prissumman är på nästan 40 000 kronor.

Helene Ärlestig är medlem i den svenska riksföreningen Delta Kappa Gamma, som har som uppgift att främja god utbildning och att stödja yrkesmässig och personlig utveckling hos kvinnliga utbildare. Från den internationella moderföreningen får hon nu Eula Lee Carter-stipendiet på knappt 40 000 kronor tillsammans med 27 andra stipendiater.

Helene Ärlestigs avhandlingsarbete ingår i ett projekt kallat Structure Culture Leadership – Prerequisites for successful schools?. Hon studerar kommunikationen mellan rektor och lärare i relation till pedagogiska frågor och skolutveckling, och behandlar frågor som: Uppfattar lärare och rektor kommunikationen lika? Vad är vanligt förekommande mönster, och saknas något i kommunikationen runt skolans pedagogiska uppdrag? Förutom att forska vid pedagogiska institutionen, arbetar Helene Ärlestig delvis som utbildningsledare på Centrum för skolledarutveckling. Hon har varit involverad i den statliga rektorsutbildningen sedan år 1997.

Den internationella föreningen Delta Kappa Gamma grundades i Austin, Texas år 1929. Internationellt har föreningen mer än 125 000 medlemmar i 14 länder. Sedan år 1940 har föreningen gett 884 kvinnliga utbildare drygt 24 miljoner kronor i stipendier. I Sverige finns 20 medlemskretsar från Karlskrona i söder till Luleå i norr.

För mer information, kontakta: Helene Ärlestig, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 62 23, e-post: helene.arlestig@pedag.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson