"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-02

Pedagogisk användning av IKT vid Umeå universitet

NYHET För att säkerställa utbildningskvalitén mot studenterna och skapa en trygg kreativ undervisningsmiljö för lärarna är det viktigt att UmU:s virtuella lärmiljö utvecklas och anpassas så att den motsvarar verksamhetens behov. I den processen måste de pedagogiska och tekniska aspekterna beaktas i lika mån.

Det övergripande syftet med detta projekt är att skyndsamt förbättra kvaliteten och utbudet av Umeå universitets IT-system för utbildning samt att utöka insatserna för det pedagogiska stöd som krävs för användning av IKT i utbildning.

Situationen på UmU just nu är at den lärplattform, Cambro, som togs i bruk 2009 upplevs ha många brister – användarna har rapporterat defekter men även funktionalitet som inte finns och som anses behövas för utbildningen. En annan viktig del i den virtuella lärmiljön är e-möten, där universitetet har köpt in tjänsten Adobe Connect från SUNET. Under den senaste tiden har det dock framförts kritik mot tjänsten, främst rörande tillgänglighet och stabilitet. Frågor kring support till lärare och studenter behöver också utredas.

Projektet PIKTUM löper i drygt tre månader (2010-02-22 – 2010-05-31) och omfattar tre huvudområden: Pedagogisk stödverksamhet, Stöd till lärare och studenter samt Tekniskt stöd. Inom varje område kommer olika delprojekt att genomföras med varsin projektledare. Huvudansvariga för projektet är Mona Fjellström, UPC och Sören Berglund, IT-enheten.

Läs mer om projektet och se video från IKT-Coachträffen den 16 februari.

Redaktör: Hans-Erik Sjöström