"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-10

Pedagogisk digital kompetens bland lärare utforskas i nytt samarbetsprojekt

NYHET Forskare och lärare vid Umeå universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia undersöker vilken pedagogisk kompetens utbildare behöver för att säkerställa hög kvalitet i undervisning, utbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning via Internet.

– Kunskap om detta är angeläget eftersom antalet studenter som studerar via Internet ökar. Även inom näringslivet finns ett behov av att kunna erbjuda medarbetare interna utbildningar och kompetensutveckling via olika nätbaserade resurser. Tillgång till god nätbaserad utbildning är också strategiskt viktigt med tanke på en hållbar regional utveckling, säger projektledare och docent Jörgen From på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Idag ställs allt större krav på undervisande personal när det gäller att kunna använda informationsteknik. Företag och högskolor måste vara säkra på att kunna erbjuda denna kompetens. Det finns också ett behov av att kunna beskriva den pedagogiska digitala kompetens som behövs för att kunna rekrytera rätt och fortbilda den befintliga personalen.
– De riktlinjer som finns fokuserar på traditionell campusutbildning. Det räcker inte bara med pedagogisk kompetens, med utgångspunkt i campusundervisning, utan den behöver kompletteras med kompetens som är specifik för nätbaserad utbildning, säger professor Michael Uljens vid Åbo Akademi.

Projektet kommer att ta upp vad som innefattas i pedagogisk digital kompetens och hur den kan mätas, bedömas och dokumenteras, samt stärka det gränsregionala samarbetet. Under projekttiden kommer workshops att erbjudas för att utveckla lärares pedagogiska digitala kompetens.

Projektet administreras av Umeå universitet och dess största finansiär är Interreg-programmet Botnia-Atlantica. Projektet startade i april 2013 och pågår till början av år 2014.

Mer information om projektet Pedagogisk digital kompetens finns på:
www.epedagogik.eu

Projektet finns också på Facebook:
https://www.facebook.com/PedagogiskDigitalKompetens

För ytterligare information, kontakta gärna:

Projektledare: Jörgen From vid Umeå universitet, e-mail: jorgen.from@umu.se
tel. +46 (0)90 786 6510

Projektkoordinator: Johanna Olsson vid Umeå universitet
E-post: johanna.olsson@umu.se 
Telefon: +46 (0)90 786 7491

Projektkoordinator: Anu Ylitalo vid Tritonia EduLab
E-post: anu.ylitalo@tritonia.fi
Telefon: +358 29 449 8265

Redaktör: Eva Stoianov