"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-10

Pedagogisk pristagare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

NYHET Det pedagogiska priset vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten går i år till Annakarin Nyberg. Annakarin är forskare och lärare i informatik och brinner för frågor om sociala mediers betydelse i våra liv.

I motiveringen till priset står att Annakarin Nyberg”…är en engagerad och kreativ lärare, som genom att involvera studenterna i forskningsprocessen på ett konstruktivt sätt lyckats integrera forskningsfrågor i undervisningen. Hon har även utvecklat formerna för samverkansinslag för att stärka förankringen mot omgivande samhälle i undervisningen.”

Annakarin Nyberg föddes 1975 och växte upp i Vännäsby, utanför Umeå. Hon började studera ekonomi och statsvetenskap vid Umeå universitet 1996. Efterhand bytte Annakarin utbildning till det systemvetenskapliga programmet – i huvudsak för att hitta argument för att inte arbeta med datorer.

– Det var snarare irritationen över datorer som gjorde att intresset för ämnet sedan kom att växa sig stark. Irritationen byttes ut mot fascination, säger Annakarin Nyberg.

Direkt efter examen från grundutbildningen 2000, blev Annakarin lärare på samma utbildning och året därpå antogs hon till forskarutbildningen. Annakarin såg akademin som en miljö där hon fick möjlighet att fortsätta vara nyfiken och utforska det som är spännande, och hon blev också uppmuntrad att göra det på sitt eget sätt.

– Det innebar inte en rak och enkel väg, däremot en mycket lärorik sådan. Men det förutsätter att man tillåter sig att också se avigvägar och dikeskörningar som någonting värdefullt och lärorikt, menar Annakarin. 

Med samma förhållningssätt möter Annakarin sina studenter, och hon uppmuntrar dem att pröva sig fram och lära sig se både med- och motgångar som viktiga delar i deras lärprocesser. 

2008 försvarade Annakarin sin doktorsavhandling där hon studerade användningen av IT i vardagsslivet. Därefter har hon genomfört flera studier av sociala medier. Bland annat följde hon under många år framväxten av ett digitalt entreprenörskap i bloggsfären och hon granskade hur sociala medier kan utgöra grund för företagande. Studien väckte också intresset för hur teknikens handlingsutrymme kan skapa olika förutsättningar för oss att synas, höras och ta plats på andras bekostnad. Detta ledde sedan fram till att hon tillsammans med kollegan Mikael Wiberg författade en bok om sociala medier och härskartekniker, som även används som studentlitteratur. Annakarin har också utvecklat en undervisningsmetod där hon inom ramen för en kurs involverar studenterna i analyser och utforskande av samtida digitala fenomen.

Under 2015 utnämndes Annakarin Nyberg till meriterad lärare enligt det nya karriärsystemet vid Umeå universitet.

Priset på 30 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 21 maj.

(Foto: Emil Nyström)

För mer information, kontakta gärna:

Annakarin Nyberg, Institutionen för informatikTelefon: 070-667 94 25
E-post: annakarin.nyberg@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov