"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-04

Pedagogiska pristagare vid samhällsvetenskaplig fakultet

NYHET Ann-Sofie Grönlund, Ann-Christin Olsson och Carina Scheid-Gissberg får 2020 års pedagogiska pris vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet. De få priset för ett gott lärarlagsarbete inom Socionomprogrammets VFU (verksamhetsamhetsförlagd utbildning).

Samhällsvetenskapliga fakulteten vill med 2020 års pris uppmärksamma kollegialt och pedagogiskt samarbete. Priset tilldelas ett lärarlag vars arbete tydligt syftar till att stödja studenters lärande och måluppfyllnad genom att antingen:

  • ha utvecklat och i sin undervisning med stor framgång genomfört en innovativ pedagogisk idé eller,
  • över tid ha utfört en synnerligen uppskattad och framgångsrik kollegial och kollektiv lärargärning

Ann-Sofie Grönlund, Ann-Christin Olsson och Carina Scheid-Gissberg får priset för:

” sin ledning av lärarlaget som arbetar med socionomprogrammets VFU. På ett innovativt sätt inkluderar kursupplägget både studenter, lärare och handledare i fält och bidrar till att både vetenskapliggöra det sociala arbetets praktik och skapa produktiva ytor för samverkan.”

 

Den handledda VFU:n utgör en central del i studenternas förberedelse för den kommande socionomprofessionen. Inom ramen för VFU omsätts teoretiska kunskaper i praktiken. Lärarlagets arbete med VFU-kursen uppvisar med tydlighet en vilja till fortgående pedagogisk utveckling av kursen och dess innehåll. Lärarlagets arbete följer en klar struktur där varje fas i arbetsprocessen är väl genomtänkt och följer en tydlig utvecklad pedagogisk idé.

Priset består av ett diplom och en prissumma om 30.000 kr. Lärarlaget kommer att motta priset i samband med vårpromotionen den 16 maj 2020.