Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 14 mar, 2018

Pedagogiska priset till kostvetaren Petra Rydén

NYHET Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2018 tilldelas Petra Rydén, lektor vid Institutionen för kostvetenskap. I motiveringen nämns särskilt hennes digitala kompetens och drivkraft som bidrar till utveckling av undervisningen. Priset på 30 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 19 maj.

Petra Rydén disputerade 2011 och anställdes därefter som lektor vid Institutionen för kostvetenskap. Under sina år som universitetslärare har hon engagerat sig i utvecklingen av digitala verktyg för både campus- och distansundervisning, och inspirerat såväl studenter som kolleger. Grunden finns i ett privat intresse för teknik.

– Jag har alltid tyckt att det är roligt med teknik och datorer, och köpt datortidningar, följt bloggar och suttit vid datorn och testat nya saker. Jag är inte så rädd för att misslyckas – går det så går det! Man måste våga prova, det är sällan det blir särskilt fel.

I prismotiveringen kan man läsa att Petra Rydén har haft ett stort engagemang i att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala verktyg, inledningsvis på hemmainstitutionen Kostvetenskap och så småningom även på UPL, Universitetspedagogik och lärandestöd, som en av medarbetarna inom Cambro-support. Förutom användarstöd har hon även arbetat på universitetsnivå med utveckling och kvalitetshöjning av lärplattformen Cambro. I sin roll som Cambro-coach på institutionen har hennes utgångspunkt varit att visa hur lärarresursen kan nyttjas effektivt, vilket visar en strävan till en hållbar lärarroll.

Petra Rydén har också varit starkt bidragande till att utveckla en vetenskaplig metodkurs som tidigare baserats på traditionella föreläsningar, dataövningar och skriftlig tentamen i sal, till en kurs som bygger på problembaserat lärande.

– Jag är ganska nöjd med det systemet, säger Petra Rydén. Studenterna löser statistiska problem genom att använda en kursbok, inspelat material och andra digitala resurser som Youtube-filmer. Det gör att jag kan använda min tid till att vara mer av en coach, som möter studenterna där de är just nu, och ge individuell feedback. Jag lägger ner lika mycket tid som tidigare, men med den här metoden har jag stenkoll på studenternas kunskapsnivå.

I december 2017 beviljades Petra Rydén en doktorandresurs inom ramen för Företagsforskarskolan för ett projekt om E-hälsa. Projektet syftar bland annat till att studera hur digitala verktyg i dietistens kostbehandling kan främja personcentrerad vård. Här ses Petra som en pionjär i Sverige och resultaten av hennes forskning kommer att berika utbildningen av våra dietiststudenter genom att tillföra ett nytt perspektiv på hälso- och sjukvården, enligt prismotiveringen.

Petra Rydén är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kostvetenskap. Hennes forskning är för närvarande fokuserad på hur ny teknik kan användas av dietister för att t.ex. tillgängliggöra kostbehandling, och även på studenters upplevelse av undervisningsformen Blended Learning. Petra Rydén undervisar framförallt på kurser och moment som berör vetenskapliga metoder, men är även involverad i kurser och moment som handlar om kost i förhållande till folkhälsa.

Pressbild

För mer information, kontakta gärna:

Petra Rydén, Institutionen för kostvetenskapE-post: petra.ryden@umu.se
Telefon: 090-786 95 57

Redaktör: Eva Stoianov