"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-30

Pedagogiska priset till lärare på Designhögskolan

NYHET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris tilldelas i år Tomas Lindehell. Han arbetar som universitetsadjunkt på Designhögskolan vid Umeå universitet. Priset är på 25 000 kronor.

Tomas Lindehell är en lärare som med stort patos och ett brinnande engagemang undervisar inom designvisualisering och datorstödd konstruktion.

I prismotiveringen står bland annat att ”Tomas Lindehell har en fantastisk förmåga att möta varje student, oavsett nivå och förkunskaper, och se till den personens behov och utvecklingspotential utan att för den skull skapa en ”individundervisning” där inte grupprocesser spelar roll. Han är öppen för nya pedagogiska modeller och lösningar, och bjuder hela tiden in studenterna i lärandesammanhanget som medaktörer i undervisning och övningar – inte bara som ”mottagare” av kunskaper.”

Han har under sin tid på Designhögskolan utvecklat undervisningen och lärandestöden i olika program för 3D-modellering, som Autodesk Alias och SolidWorks, från ren mjukvaruutbildning till ett ämne som spänner över och binder ihop centrala delar av industridesignutbildningen i sin helhet.

Tomas Lindehell knyter ihop ”traditionella” designredskap med de nyare redskapen i designerns verktygslåda: laserscanning, friformsframställning och 3D-modellering, och på så sätt länkar han aktivt de olika redskap en designer använder för att visualisera sina designförslag såväl manuellt och fysiskt som digitalt, genom att påvisa vilka processer och fenomen som är i spel i övergången mellan digitalt och fysiskt. Tomas arbetssätt blir därför en förmedlande länk mellan verkstadsundervisningen och designprocessämnena.

Tomas Lindehell undervisar både på grundnivå och masternivå. På kandidatprogrammet i industridesign ges grundläggande utbildning för att kunna utnyttja datorn som ett designverktyg, CAID, vilket är just förkortningen för Computer Aided Industrial Design. På masterprogrammet i avancerad produktdesign och masterprogrammet i transportdesign ges en fördjupad kunskap i CAID.

Tomas Lindehell (född 1964) är uppvuxen i Umeå. Han är utbildad civilingenjör i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Efter studierna fick han arbete på konstruktion & utvecklingsavdelningen på skogsmaskinsföretaget Valmet Logging i Umeå (nuvarande Komatsu Forest). Därefter arbetade han på datakonsultföretaget UDK beläget i länsresidenset tills det var dags att flytta tvärsöver gatan till Designhögskolan. Tomas Lindehell har undervisat på Designhögskolan sedan år 2000.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Tomas Lindehell, universitetsadjunkt vid Designhögskolan Telefon: 090-786 93 61
E-post: tomas.lindehell@dh.umu.se

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har 5000 studenter, 300 forskarstuderande och en stark forskning. Fakultetens institutioner och tre högskolor, Tekniska högskolan, Designhögskolan och Arkitekthögskolan, samlar forskning och utbildning inom kemi, fysik, biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbildning, arkitektur och design.

Redaktör: Ingrid Söderbergh