"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-20 Uppdaterad: 2023-06-16, 13:46

Pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell inrättades 2013 och i dagsläget har totalt 315 personer titeln meriterad lärare eller excellent lärare. Detta motsvarar 14 % av all personal med läraranställningar vid Umeå universitet. Vid senaste utlysningen, våren 2022, utnämndes 13 meriterade och 5 excellenta lärare.

Text: Katarina Winka

Flest pedagogiskt meriterade lärare finns vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, därefter följer Medicinska fakulteten, Tekniskt-naturvetenskapliga fakulteten samt Humanistisk fakultet. Ytterligare några lärare har utnämnts vid UPL, Universitetspedagogik och lärandestöd, som ligger under Umeå universitetsbibliotek.

Vartannat år hålls en ceremoni och festmiddag för att uppmärksamma de lärare som utnämnts. Fjolårets ceremoni blev framskjuten på grund av pandemin men kommer nu genomföras vid lunchtid den 22 september i Lärarutbildningshuset.

Jag ser verkligen fram emot ceremonin och att få fira tillsammans.

Alla är välkomna till ceremonin där de lärare som står i fokus utnämndes mellan höstterminen 2020 och vårterminen 2021. Årets utnämnda lärare kommer uppmärksammas hösten 2023.

– Det är oerhört viktigt med engagerade och skickliga lärare och genom den pedagogiska meriteringsmodellen kan vi lyfta fram dessa lärare och deras pedagogiska kvalitetsarbete. Jag ser verkligen fram emot ceremonin och att få fira tillsammans, säger Heidi Hansson, ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering samt vicerektor med ansvar för utbildning.

Utöver ceremoni, festmiddag, diplom och lönepåslag får de utnämnda lärarna tillgång till ett nätverk för pedagogiskt meriterade lärare vid Umu. Olika aktiviteter och pedagogiska seminarier publiceras löpande i en Canvas-sajt, PIL – Pedagogiskt Inplacerade Lärare, som samtliga utnämnda lärare är inbjudna till.

Nästa ansökningsperiod i meriteringssystemet är den 15 augusti – 15 september 2022.

Utnämningar till excellent lärare vårterminen 2022

Medicinsk fakultet

Ingrid Mogren, professor, Institutionen för klinisk vetenskap

Samhällsvetenskaplig fakultet

Tomas Blomqvist, professor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Gudrun Svedberg, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Lisa Hed, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Oleg Popov, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Utnämningar till meriterad lärare vårterminen 2022

Humanistisk fakultet

Hanna Söderlund, lektor, Institutionen för Språkstudier
Maria Svensson, lektor, Institutionen för Språkstudier
Susanne Haugen, lektor, Institutionen för Språkstudier

Medicinsk fakultet

Elisabeth Bruce, lektor, Institutionen för omvårdnad

Samhällsvetenskaplig fakultet

Anna Rantala, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Maria Lindfors, lektor, Pedagogiska institutionen       
Joakim Lidström, adjunkt, Institutionen för informatik
Robert Holmgren, lektor, Pedagogiska institutionen   
Camilla Hällgren, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Jonas Westin, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Florian Schmidt, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Ulrik Söderström, lektor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Universitetsbiblioteket

Suzanne Brink, lektor, enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL

Ceremonin för de meriterade och excellenta lärarna äger rum den 22 september 2022. 

Se kalendereventet


Har du några frågor? 

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet.
Telefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka, Universitetspedagogik och lärandestöd, adjungerad till nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet.
Telefon: 072-744 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se