"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-17

Pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET Idag finns det totalt 258 meriterade och excellenta lärare utnämnda i Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell. Vid senaste utlysningen, hösten 2020, tillkom 13 meriterade och 5 excellenta lärare.

För att bli utnämnd i meriteringsmodellen krävs att ett antal kriterier för pedagogisk skicklighet är uppfyllda. Meriterad nivå beskrivs av fyra kriterier och excellent nivå av ytterligare tre. Kriterierna förtydligas av indikatorer som ger vägledning i vad som kan dokumenteras för att styrka att kriteriet är uppfyllt. Under hösten har kriterierna och indikatorerna setts över av en arbetsgrupp inom Nämnden för högskolepedagogisk meritering.

- Det är i grunden samma kriterier och nivåer, men formuleringarna är förtydligade för att underlätta både för de som skriver en ansökan och för de som ska bedöma den, säger Katarina Winka, adjungerad till nämnden för högskolepedagogisk meritering och sammankallande för arbetsgruppen.

De förtydligade kriterierna och indikatorerna publiceras på Aurora innan årsskiftet och gäller från 2021.

Nästa ansökningsperiod i meriteringssystemet är den 15 januari – 15 februari 2021.

Följande personer utnämns till excellenta lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet

Thomas Biedenbach, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Jessica Eriksson, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Robert Johansson, lektor, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Medicinska fakulteten

Martin Fahlström, professor, vid Institutionen för klinisk vetenskap
Kajsa Gilenstam, lektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Följande personer utnämns till meriterade lärare:

Samhällsvetenskaplig fakultet

Madeleine Eriksson, lektor, Institutionen för geografi
Therese Enarsson, lektor, Juridiska institutionen
Åsa Löfqvist, lektor, Pedagogiska institutionen
Johan Örestig, lektor, Pedagogiska institutionen
Linus Andersson, lektor, Institutionen för psykologi
Pontus Bergh, lektor, Enheten för polisutbildning
Carina Granberg, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Anna Ida Säfström, gästlektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Caroline Blomquist, lektor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Leif Johansson, adjunkt, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Humanistisk fakultet

Merja Torvinen, adjunkt, Institutionen för språkstudier

Medicinsk fakultet

Patrik Wennberg, lektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Ann Sörlin, lektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Läs mer om pedagogisk meritering vid Umeå universitet

För mer information, kontakta gärna:

Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning, samt ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering vid Umeå universitet

Telefon: 073-034 81 04
E-post: heidi.hansson@umu.se

Katarina Winka, Universitetspedagogik och lärandestöd

Telefon: 090–786 58 79
E-post: katarina.winka@umu.se