"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-27 Uppdaterad: 2019-12-19, 13:28

Pedagogiskt pris för rollspel om personal

NYHET Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2019 går till ett lärarlag inom personalvetarprogrammet. Pristagarna arbetar med ett rollspel där studenterna får testa sin kunskap under autentiska former i den fiktiva kommunen Gnetlanda. Priset består av ett diplom och en prissumma om 30.000 kronor.

Text: Eva Stoianov

Den första varianten av rollspelet på personalvetarprogrammet infördes redan 1995 och har sedan dess utvecklats och blivit än mer omfattande. Lärarlaget som jobbar med modellen idag består av universitetsadjunkt Leif Stening, Sociologiska institutionen, universitetslektor Johan Örestig, Pedagogiska institutionen, Christer Mårtensson, Region Västerbotten, och Fredrik Åberg, Umeå kommun.

– Vårt rollspelsupplägg är, så vitt vi vet, unikt i Sverige bland de 19 lärosäten som ger personalorienterade program. Vi i lärarlaget upplever att denna kurs är något av höjdpunkten i vår lärargärning, när vi ser hur studenterna växer och knyter ihop sina samlade teoretiska kunskaper med praktiska handlingsstrategier, säger lärarlaget.
Lärarlaget kommer att motta priset i samband med Umeå universitets vårpromotion den 19 maj 2019.

Pristagarna:
Leif Stening, universitetsadjunkt, Sociologiska institutionen
Johan Örestig, universitetslektor, Pedagogiska institutionen
Christer Mårtensson, Region Västerbotten
Fredrik Åberg, Umeå kommun.