"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-26

Pedagogiskt pris inom odontologi till röntgenspecialist

NYHET 2011 års pedagogiska pris vid Institutionen för odontologi tillfaller radiologen (röntgenspecialisten) och universitetslektorn Fredrik Bryndahl. Priset är, förutom äran, även ett resebidrag på 45 000 kronor.

Fredrik Bryndahl gratuleras till priset av Eva Levring Jäghagen, ordförande i Programrådet för odontologiska utbildningar. Foto: Magnus Johansson, Institutionen för odontologi.

Prismotiveringen lyder:

”Fredrik Bryndahl är en av de mest pedagogiskt skickliga lärarna vi har haft i vår undervisning. Fredrik har lyckats kombinera en uppmuntrande och coachande lärarstil med att ställa krav och ha höga förväntningar på sina kandidater. I föreläsningssalen håller Fredrik väl genomtänkta, roliga föreläsningar. I kliniken är han alltid lugn, kalibrerad och har ett professionellt förhållningssätt till både elever och patienter.

I otaliga timmar har han väglett oss genom röntgens alla kontraster. Vid behov målades en så pass beskrivande bild att färger och nyanser i de svartvita bilderna framträdde. Vi känner oss alltid klokare när vi går därifrån! Han har fått oss att utveckla ett kritisk tänkande och inse vikten av att ha en god teoretisk kunskapsbas att stå på.”

Priskommittén bestod av:
Marie Marklund, lektor ortodonti, Tandläkarprogrammet (sammankallande)

Erik Eriksson, tandläkarstuderande
Sofia Fahlström, tandteknikerstuderande
Katarina Konradsson, lektor Tandhygienistprogrammet

Priset kommer att delas ut av Eva Levring Jäghagen, ordförande i programrådet för odontologiska program, i samband med Tandläkarprogrammets examenshögtid den 20 januari 2012

Priset kan tilldelas enskild eller grupp av lärare anställda vid Umeå universitet med omvittnad pedagogisk skicklighet och som undervisar vid tandläkar-, tandhygienist- eller tandteknikerutbildningen. Studeranden vid de tre utbildningsprogrammen kan nominera lärare till priset. Medicinska studentkåren och ledningen och vid Institutionen för odontologi utser ledamöterna i priskommittén som föreslår en pristagare bland de nominerade lärarna.

Fredrik Bryndahl är verksam vid enheten för oral diagnostisk radiologi vid Institutionen för odontologi. Han undervisar om röntgen på både tandläkar- och tandhygienistprogrammet.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Bryndahl på telefon: 090-785 61 77
e-post: fredrik.bryndahl@odont.umu.se

Eva Levring Jäghagen på telefon 090-785 61 75 mobiltelefon 0730-60 61 75
e-post eva.levring.jaghagen@odont.umu.se

Redaktör: Bertil Born